Преработка на оборски тор

0

Независимо от това, че т.н фосфатна директива  е минало за България, вероятно тя ще се завърне с голяма сила, така, както сега се случва в Холандия и Германия. В тази връзка получаваме доста запитвания, какво правим с торта, как е най-добре да го преработваме, и изнасяме от нашите ферми. Колкото и да не искаме, средният брой на отглежданите крави в стопанство, така или иначе ще расте, и тези въпроси идват съвсем навреме и на място.

Искате ли от торта да получите „зелена“ енергия: биогаз, коогенерация, електри-чество, топла вода, стерилен тор и пр. Задължително прочетете тази статия.

Екологично инженеринговата агенция Colsen b.v. съвместно с университета на Ghent, университета на Copenhagen и други участници от Europe и Israel разработиха икономически ефективен метод за обработка (третиране) на тор от интензивното животновъдство.
Процеса използва термофилично усвояване разработено в Дания, технология на отделяне на азота и фосфора разработена от Colsen b.v. за индустриална обработка на отпадни води и приложение на био-мембранни техники.
Процес: Термофиличния реактор e конструиран да извършва термично кондициониране. Реактора има 25 дни време на задържане.
Рандемана ХПК(COD) е над 75 %.
След реактора остатъка се разделя на компост и течна фракция. Тя се обработва в mesophilic UASB-рeaктoр. По този метод се произвежда над 0,30 Nm3 CH4 на kg. сух органичен отпадък.
Фракцията на компоста , която остава за изпускане от системата след преработката е по-малко от 10% oт входящите за преработка органични отпадъци. Компоста има сухо съдържание над 35%.
2 Високото съдържание на амоняк ,което се намира в течната фракция се преработва в NAS® (New Activated Sludge) системата. NAS® инсталацията често е конструирана като MBR (Meмбранен Биo Рeaктoр) поради голямата способност на мембраните за разделяне на утайките от водата ,а също така и за възможността да се намали обема на системата (компактен дизайн). Обработената вода може директно да се използва в полето, като вода за напояване или като вода за оранжериите. Изхвърлянето на водата в околните повърхностни води е възможно след допълнителна обработка за азот, фосфор и киселини (в зависимост от местните условия ).
Ползвайки най-съвременните технологии на практика „отпадък“ няма. “Отпадък“ ще бъдат продукти, които имат пазар в България, като например:
– Фосфатен тор „Струвит“. (От 1 кг. Отстранен фосфат се получават 7 кг. Тор струвит.)
– Получаване на разредена/концентрирана сярна киселина.
– Получаване на „зелена“ енергия: биогаз, коогенерация, електричество, топла вода, стерилен тор и пр.
– В пречиствателната станция могат да се преработват и биологичните отпадъци от промишлеността и селското стопанство ( зеленчуци, месо, картофи ,масла, мазнини и пр.)
– Ние ползваме два пъти по-бърз процес и по-малко съоръжения при тази обработка.
–Общата енергийна консумация на инсталацията е около 15% от произведената енергия. Останалото е приход за собственика и.

За контакти с „ВИКА АКВА“ ДЗЗД = “VICA AQUA” CLOC : Тел. 0888 419 124; 02 954 95 99;Email info@nordenbulgaria.com ; nordenbul@einet.bg. ; www.nordenbulgaria.com За по-подробно запознаване с възможностите на фирмата „Colsen International” b.v моля да посетите сайта ни:

http://www.colsen.nl

Уважаеми фермери,

Във връзка с  евентуално ваше проучване възможностите за разработване на инсталация за преработка на оборски  тор, и производство на биогаз, във вашата ферма, имате възможността  да ви предоставим въпросник  и след попълването му от вас, ще може да разберете към каква система да се насочите при обработката на торта, и ориентировъчна цена на инвестицията. За изпращане на въпросника пишете на  редакционния адрес на сайта ни:

govedovad.bg@gmail.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here