Гневът на говедовъда

0

Въпреки, че сме сигурни, че ще си навлечем гнева на фермера, сме длъжни да ви информираме, какво става по Европа и Света, за да сме в час и да направим и ние нещо. Ако не, ще бъдем жертвените агнета на едно минало, на едно забавяне, на една недалновидност.
Публикували сме много статии за големи ферми, за уедряване по всички възможни начини, за новости и повишаване ефективността на фермата. Почти винаги сме имали критични забележки, че пишем за това. Трудно, много трудно се пречупваме, и докато се усетим валяка на реалността ни смачква, а знаете, че след него не остават нито канавки, нито тунели дори и с митични светлини.
Преди няколко години имаше криза по отношение на ниските цени на млякото. Тогава се срещнахме с един германски фермер, точно от тази провинция и той каза точно това: – “Обединихме се трима фермери, въпреки ч,е при нас има поговорка – Ако се съберат трима, работата тръгва, когато прережеш гърлата на двама, – ние доказахме, че и без рязане на гърла се получават нещата”.
Какъв трябва да бъде  модела у нас, никой не го знае и не го казва, но при онези дето знаят модела, вече отива към 100. Преди няколко дни бе публикувана информация за млекопроизводството в Северна Вестфалия. 24% от говедовъдите са се отказали от занаята през последните 5 години, и са  преустановили производството си. През май 2013 г. мляко се е добивало в 7 497 ферми, понастоящем (май 2018 г.) само в 5 694 обора. Въпреки големия отпад на ферми в момента, в тази провинция се отглеждат 25 250 крави в повече.  Средният брой крави, отглеждани в една ферма,  е нараснал от 51,4 на  73,0. И това се случва в една консервативна Германия.

Овцевъдството – един от моделите работи

С. Остра могила, община Котел – едно малко селце Незабравено и от Бога и от хора с големи сърца. Където модела – РАБОТИ.

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here