Развъдните асоциации на Румъния в говедовъдството

1

Публикуван е актуализиран списък на развъдните асоциации в говедовъдството на Румъния.
Нищо ново няма под слънцето. Е, там разсейването е по-малко, само две асоциации отговарят за една и съща порода. Ние сме с крачка напред. Имаме порода, която я контролират три асоциации. Земеделските производители, които искат да получат обвързана подкрепа, по отношение на произведено мляко или месо, трябва да знаят, че това е наложително, че животните трябва са вписани в родословната книга за породата.
Кои са асоциациите, от които зависят фермерите, въпреки, че те са техни.
1. ,,Асоциация на животновъдите от Холщайн EN “- Холщайн и Черношарена румънска порода.
2. “Асоциация на животновъдите в Румъния” – Холщайн и Черношарена румънска порода
3 „Асоциация на Симентала” – Симентал и Румънски Симентал
4. ”Асоциация на Абърдийн Ангъс”
5. “Асоциация на кафявото говедо”
6. “Асоциация на животновъдите за породите LIMOUSIN и CHAROLISE”;
7. “Румънска Ангус асоциация –АНГУС,HIGHLAND, GALLOWAY, AUBRAC, STEAM SOURCE, HUNGARYAN GRAY”;

Земеделските производители, животновъдите, които желаят да получат обвързана подкрепа за млекодайни крави или местни животни, трябва да имат животни, вписани в родословните книги на тези породи. Това е задължително условие за допустимост.

Стойността на тази подкрепа е най-голяма в животновъдството.
За 2017 г фермерите са получили следните суми:
Обвързано с производството подпомагане породи за месо – 446.57 евро за глава животно
Обвързано с производството подпомагане млечни крави – 401.20 евро за глава животно
За Govedovad.com – Костел Чита  Букурещ, Румъния

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР