“Температурите” се покачват

0

Във връзка с отменения от Върховния административен съд чл. 23 на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Министерството на земеделието, храните и горите информира:

Решението на ВАС е поради формално неспазена процедура по Закона за нормативните актове.
Като мотиви са посочени липса на таблица за съответствие с правото на ЕС и доказателства за предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
Те не са по същество на текста на чл. 23. Решението на ВАС не е осъдително, а отменително.
Същото има действие само занапред.
Не засяга правата придобити за кампания 2017 г. преди датата на постановяването му. Неоснователни са тиражираните тези относно предявяване на претенции за компенсации и пропуснати ползи.
По никакъв начин решението не засяга подпомагането на животновъдите за кампания 2017 г.

МЗХГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР