САРА – Център за икономически изследвания в селското стопанско м.юни 2018 год

0

Развитие на производството и търговията в България

 • Текущите прогнози за изкупните цени на кравето мляко през 2018 г. са за 0,58 лв/кг. В момента цените в целия ЕС са сравнително стабилни, като на спотовия пазар на свободно мляко в Европа, цената през м.юни е в рамките на 0,37-0,39 евро/кг.
 • По данни на МЗХГ, за периода януари-април,
 • г. в мандрите е изкупено с около 20% повече краве мляко отколкото година по-рано. По оценка на САРА, през тази година преработеното в мандрите мляко ще достигне около 612 хил.т.
 • Най-голям ръст в преработката за първите 4 месеца на годината се отчита при сирената от краве мляко, които достигат до 22,2 хил.т (+24% на годишна база).
 • Сериозно намаление се отчита при производството на продукти с вложени растителни мазнини, като производството им между януари-април, 2018 г. е намаляло до 3,6 хил.т., което е с 28% по-малко на годишна база.
 • Изкупеното овче и друго мляко за първите 4 месеци на 2018 г. е с около 14% повече отколкото година по-рано.

Развитие на млечната верига в света

 • Изкупеното мляко за Януари-Април на 2018 в ЕС нараства с 2,1% спрямо същия период на предходната година, но това не води до по- непредвидим спад в цените.
 • Цената на изкупеното мляко в ЕС-28 продължава да намалява с 0,6% за май. По-значимо е спада в новите страни членки (ЕС13) с 2,7%.
 • Продължава повишението на цените на маслото през май (+8.6%), сирената Чедър (+2.4%) и Ементал (+6.5%) в ЕС, дължащо се в значителна степен на стабилното търсене на световния пазар.
 • ЕК продължава да поддържа цените на обезмасленото сухо мляко (SMP) по-ниски от конкурентни региони, (САЩ и Океания) в опит да освободи значителна част от натрупаните запаси. Същевременно за Съюза се наблюдава ръст от 6% при производството на SMP за периода Януари-Април.
 • Цените на млякото и млечните продукти в следващите месеци ще зависят от промените в търговията и поддържане от страна на ЕС на добри експортни позиции към трети страни, за което има добри предпоставки.

Актуална информация

 • Приети са измененията в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти от 2012 на МЗХГ. Според новите изисквания се забранява производство или преопаковане на млечни и имитиращи продукти в едно предприятие. Има реална опасност да се засили вносът на имитиращи млечни продукти от други страни членки, доколкото режимът в ЕС е по- либерален.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

 • Към момента исторически ниските цени на сухото мляко в ЕС съответстват на 80% от интервенционната цена. Въпреки това на търговете са продадени сравнително малки количества – около 24 000 т. при налични около 350 хил.т. Тези запаси продължават да затрудняват пазара ,и възпрепятстват възстановяването на ценовите нива за сухото мляко от предходната година.
 • ЕК публикува резюме на предложенията за промяна в ОСП след 2020 г. В тях е отчетен Брекзит, което ще доведе до около 5% намаление на средствата. Основна промяна е фокусирането върху действията за опазване на климата, за което са предвидени около 40% от средствата. Създава се нов резервен фонд, за управление или стабилизиране на пазарите в случай на криза засягаща пазарите или разпространението на селскостопанска продукция. Предвидено е намаление на размера на обвързаната подкрепа, която основно е предназначена да подкрепя чувствителни сектори, включително млечното животновъдство от 15% на 10%.

Производство и търговия на месо в България

 • През м.май цените на едро на говеждо и телешко месо отбелязаха спад с близо 6,4% спрямо предходния месец. Една от причините за това е увеличеното производство в кланиците, което през първите три месеца на 2018 г. отбелязва ръст с 10,4% на годишна база. Очаква се цените да се повишават през следващите два месеца, предвид растежа на цените в ЕС и големия недостиг на телешко месо на българския пазар.
 • Леко повишение в сравнение с предходния месец отбелязаха цените на тон кланично тегло на свинско месо. За първото тримесечие на 2018 г. производството в промишлени условия възлиза на 17,3 хил. тона, което е с 6% над нивото за същия период на предходната година. Увеличението произтича основно от по-големия брой заклани животни – 254,2 хил. броя спрямо 243,1 хил. бр. през 2017 г. Вносът на свинско месо за първите три месеца на настоящата година също отбелязва растеж с около 14% на годишна база.
 • Очаква се цената на едро на свинското месо постепенно да възстановява равнището си до 3000-3200 лв./тон кланично тегло, като основание за това може да се търси и в сигналите за увеличение на експорта от ЕС (+0,2% за периода януари-април спрямо същите месеци на 2017 г.) и увеличаване на регионалното търсене, с оглед влизането в силен туристически сезон
 • Производството на бяло месо в кланиците се увеличава през първото тримесечие на 2018 г., като растежа е с 15,7% в сравнение със същия период на изминалата година. Осезаем ръст е отчетен при производството на месо от патици (+29,2%) и на месо от други птици и зайци (+28,1%). Увеличението при производството на месо от бройлери е с 11,9%, което е основание задържане растежа на цените на едро през идните месеци на нива около 3,10 лв./кг.

Важни събития през юни 2018

 • МЗХГ увеличи ставките по схемите за обвързана подкрепа Кампания 2017 с 31,18 лв. на животно за месодайните крави и/или юници, с 8,94 лв. за първите 250 месодайни крави под селекционен контрол и със 7,15 лв. за всяко следващо животно. За овце майки и/или кози майки увеличението е с 3,52 лв. за първите 300 животни и с 2,82 лв. за всяко следващо.
 • Във връзка с разпространението на африканска чума по свинете в Румъния, в страната ни са предприети редица превантивни мерки. Засилен е граничният контрол върху личния багаж на пътниците.
 • От началото на годината в страната са потвърдени 11 огнища на птичи грип – 2 във ферми за кокошки носачки и 9 във ферми за патици. От пазара са изтеглени 1 041 220 яйца. Въведен е стриктен контрол върху добива, преработката и реализацията на птиче месо, продукти от него и яйца на територията на област Добрич.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

 • Индексът на средните цени на месото, изчисляван ежемесечно от FAO, отбеляза много слабо понижение до 169,6 пункта през м.май, 2018 г. Това се дължи в най- голяма степен на по-ниските котировки на свинското месо, в резултат от свиването на вноса в Китай. Индексът на цените на птичето месо отчита слабо увеличение, докато цените на говеждото месо остават стабилни.
 • Според данните на ЕК стойностният размер на износа на свинско месо отбелязва спад с 10% съпоставено за периода от април’17-март’18 г. спрямо април’16-март’17 г., което се отразява в намаление и на стойността на нетния експорт.
 • До момента разпространението на африканската чума по свинете в Румъния е ограничено до домашни стада и диви животни и няма осезаемо отражение върху предлагането на пазара, според информацията на USDA. Въпреки това, поради въведените от Китай търговски ограничения, износът на румънско свинско месо е намалял почти наполовина през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната годна.
 • Производството на птиче месо в ЕС се е увеличило с 5% през месеците януари-март на настоящата година на годишна база. Количеството на изнесеното птиче месо от ЕС се е повишило с 11%, което вероятно ще поддържа растежа на цените. Увеличението на цените на едро на месо от бройлери е с 1% на годишна база.

ОСТАВИ КОМЕНТАР