Признат е румънския Симентал

0

Ново предизвикателство към г-н Атанас Атанасов и Асоциацията на Монбилярд и Симентал за България.
Асоциацията на румънските животновъдите развъждащи Симентал тип ACVBR Simm- Bălţata Românească ) получи международен сертификат за признаване на породата,  за поддържането ù и управляването ú. Така пише на получения документ от международната организация.
По този начин Румъния се включи в международното „семейство” на Симентала в Световен мащаб и се нареди до държавите, които водят родословни книги на породите създадени от „щамове” на Сименталската порода. Ползите за румънските животновъди са важни и се състоят от:

• официалното признание, че Румъния има генеалогичен регистър за породата Băltaţa Românească;
• наличието на одобрена програма за подобряване на породата, която съответства на международните стандарти съгласно получения сертификат;
• откриването на нови пазари в резултат на генетичния потенциал Bălţata Românească, международно признат потенциал;

Сименменската асоциация на животновъдите Simmental (ACVBR тип Simm) е единствената организация в Румъния, която има сертификат за международно признаване на родословна книга. Сертификатът е издаден от Международния комитет ICAR, единственият световен доставчик на ръководства, стандарти и сертификация за идентификация на животни, регистрация и оценка им. Румъния вече участва, като пълноправен член във всички събития на международни организации, европейски и световни федерации, представители на Симентал и събития, организирани от ИКАР.
Сдружението има в момента повече от 135 000 регистрирани крави в Генеалогичния регистър, в който броят на записите е за повече от 400 000.
ACVBR работи с 36 сдружения и организации, ангажирани непрекъснато с официален контрол на млякото и месото на животните от тази порода.

Специално за Govedovad.com  – Костел Чита, Букурещ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР