Д-р. Г.Чобанов БАБХ : – Модул мляко работи

2

Бях ви обещал да обърна внимание на начина на вземане на пробите, но Чумата по овцете и козите се появи внезапно и ангажира голямата част от времето ни.

Към момента, вече са факт новите изчисления на качествените показатели на млякото. Отново са публикувани на сайта на БАБХ в частта

                               „Сурово мляко“:

Информацията на сайта позволява всеки млекопроизводител да провери данните за фермата си и в случай, че има съмнение за коректността на резултата – да се обърне към съответната ОДБХ.

Какво е новото? Отчетливо се забелязва увеличаване на фермите, които извършват самоконтрола. Справката показва, че те вече са 2 838 ферми, в които се отглеждат 180 465 дойни крави или с над 40 000 повече от предходния месец.

Другото ново е, че вече са налични 3 последователни оценки на фермите. За ваша информация, на областните дирекции по безопасност на храните вече е разпоредено да анализират данните. Прогнозите и надеждите ни са повече млекодобивни ферми да успяват да се вместват в изискванията за качествено мляко. Вероятно обаче ще има ферми, чиито стойности за месеца няма да покриват изискванията за ОБМ и ОБСК. В този случай е възможно техните стопани да получат предписания от колегите от ОДБХ как да подобрят качеството на млякото.

По-тежък ще е случаят с ферми, чийто проби за трети пореден месец не могат да покрият изискванията на законодателството.
Техните стопани ще получат разпореждания за спиране реализацията на мляко на пазара.
Това означава, че произведеното мляко не може да се реализира като суровина за производство на храни.
Забраната за реализация е крайна мярка, но се налага с цел да се защитят консуматорите.
Фермите, които три последователни месеца не успяват да постигнат нужното качество на млякото вероятно имат сериозни проблеми с кравите или с технологията на добиване на мляко, а това налага активни действия от страна на техните стопани.

Вариантите са различни и зависят от бъдещите планове на всеки един фермер. В случай, че фермерът желае да продължи да отглежда млечни крави и отново да доставя на пазара сурово краве мляко, фермата ще трябва да премине през нова официална оценка. В този случай пробите, взети за анализ, ще са за сметка на бизнес оператора, но ще се вземат от официален ветеринарен лекар и ще се изследват в една от трите лаборатории на БАБХ с автоматизирано изпитване – София, Хасково или Шумен. Така, след три месеца фермата има шанс отново да се върне в списъка на отговарящите на изискванията доставчици на сурово краве мляко за пазара. Разбира се, преди стартиране на „новата“ официална оценка фермата ще се нуждае от извършване на нужните подобрения, за които водеща роля има самия стопанин.

Искам да използвам случая да ви информирам, че Европейската Комисия вече уведоми БАБХ, за предстоящ одит по отношение качеството на сурово краве мляко в интервала 08-19 октомври 2018 г. Целта на одита е да се оцени действащата система за официален контрол, свързана с безопасността на храните от животински произход, по-специално на млякото и млечните продукти, т.е. – да оцени действията, предприети в отговор на препоръките, направени по време на предишния одит през 2015 г.

Планът за проверка все още не е изготвен, но проверката трябва да обхване най-малко следното:

  • посещения на няколко области;
  • дискусии в Областните дирекции по безопасност на храните;
  • посещения в лаборатории на регионално или централно ниво;
  • посещения на ферми, пазари, гранични инспекционни пунктове и др.;
  • предприятия за преработка, съхранение и разпространение на мляко и млечни продукти.

Надяваме се, положените съвместни усилия в сектора, да бъдат достатъчен гарант за да убедим Комисията, както и държавите членки на ЕС, че качеството на произвежданото мляко и млечни продукти в България, по нищо не отстъпват от това на останалите европейски страни, а системата за контрол е отговаряща и даваща пълни гаранции на потребителя (консуматора) по отношение на безопасността на произвежданата продукция. Не по-малко важно е тези съвместни наши усилия по подобряване качеството на млякото да допринесат за повишаване доверието и на българския потребител на мляко и млечни продукти. Защото всички ние сме и консуматори и като такива изискваме да получим най-доброто за парите си. Всеки потребител (консуматор) по всяко време може да направи справка на електронната страница посочена по-горе дали продавачът, от който си купува мляко или млечни продукти отговаря на зададените критерии за безопасност.

В заключение бих желал да добавя, че модул Мляко вече трети месец работи адекватно и прави нужните калкулации автоматично. Това е сериозно облекчение за официалните ветеринарни лекари (предполагам и за самите вас), а се надявам във вас да остава увереността, че никой не бърка вашите резултати.

Благодаря ви, че се доверихте и успяхме да въведем първата безхартиена технология в животновъдството и контрола на храните (всъщност не е съвсем безхартиена, но поне не се налага вие да пишете). Надявам се също така да продължим в тази посока и да успеем да намалим осезателно бумащината в животновъдството.

Д-р Георги Чобанов, БАБХ
20.07.2018 г.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Айде сега почват лакардийките. Да не вземе сега да ни убеждава, че умъртвили животните за да ни покажат, че трябва контрол?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here