Производствените разходи за млякото се покриват на 78%

1

Нещо, което искаме от години, но го нямаме. За да го нямаме, черно на бяло и в действие, значи някой има сметка от това. Става дума за система за следена на производствените разходи и цената на млякото. Ето нещо полезно, което може  науката да даде на фермерите. Още по-лошо ще е, ако имат такава програма и не е дадена за ползване от фермерите. В крайна сметка, фермерите ще чакат и накрая сами ще си я направят. Освен това, в Европа вече се говори за правно признаване на кризисен инструмент за противодействие при такива ситуации. Работи и програма за отговорност на пазара. Ние искаме само с чифте пищови да се справяме при такива ситуации – просто не става.
Govedovad.com

От няколко години, няколко европейски държави, участват в програмата БАЛ за изчисляване производствената цена на суровото мляко. Писали сме в тази връзка няколко статии. Към тези шест държави – Германия, Белгия, Франция, Дания, Холандия и Люксембург се присъедини и Русия, където от миналата година всеки месец излиза справка за индексите при производствените цени на млякото.
Тримесечните данни за разходите за Германия бяха публикувани само преди няколко дни и какво показват:
– през април 2018 г. производствените разходи при производството на сурово краве мляко са покрити само на 78%, а възстановяването на разходите през януари е било 88%. Производствените разходи през април за кг. мляко са 42.70 цента, при  заплащане от  33.42 цента на килограм мляко.
Тази проблематична комбинация от падащи цени на млякото и по-високи разходи, понастоящем предизвиква загриженост за млекопроизводителите в Германия.  Фермерите се опасяват, че производствените разходи ще продължат да се покачват през следващите няколко седмици, тъй като ще се купуват фуражи, за сметка на тревата, която тази година я няма поради голямата суша.
Производителите на млечни продукти, изразиха своето категорично мнение в Европейското бюро по млякото:
Нуждаем се от покачващи се цени на млякото, и кризисен инструмент за смекчаване на пазара.

Коефициентът цена-разходи изяснява до каква степен млечните пари покриват производствените разходи.
През април 2018 г. производителите генерират само 78% от производствените си разходи от цената на млякото; дефицитът е бил 22%.

От долната таблица може да се проследи с колко процента цената на млякото не покрива разходите..

година
производствени цени
реализирани цени
разлика/цента

Индекс на маркера на млякото (MMI)

Индексът на млечните маркери показва развитието на разходите за производство на мляко. През април 2018 г. стойността на MMI възлезе на 103, т.е. производствените разходи на германските производители на мляко са се увеличили с 3% в сравнение с базовата 2010 година (2010 = 100).

Не само за Германия, но и в петте други европейски държави се правят редовни изчисления на разходите. Тук също става ясно, че производителите на мляко не получават цени, покриващи цената на млякото. Европейското бюро по млякото, предлага правно признаване на кризисен инструмент за противодействие на хроничния недостиг на финансиране. Програмата за отговорността на пазара (MVP) следи и отговаря на пазарните сигнали, като коригира производството.

От Хамбург за вас – Дафина Велкова

 

1 КОМЕНТАР

  1. Много хубава тема. НПО включва производители от 3 държави засега, на техен доброволен принцип, именно чрез доказателствата да прокара тази програма за споделена отговорност на пазара като законодателен акт на ЕС. Чела съм предложението за програма. Допада ми, но ако трябва да я приложим у нас, пак ще има вой, свързана е и с финансови наказания.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here