Субсидия за рециклиране на гуми

0

Старите автомобилни гуми, които се използват масово в Ирландия, за покриване на силажните ями, започват да „преливат” и в тази връзка са  осигурени  около 700 000 евро за ангажиране на редица центрове за рециклирането на гуми в цялата страна. Специалното внимание е  насочено към рециклирането на стари гуми от фермите.  Животновъдните организации отдавна лобират за въвеждането на схема за “обратно приемане” на отпадъчните  гуми.
Фермерите продължават да демонстрират реална готов-ност да рециклират отпа-дъците, генерирани в сто-панствата. Всяка година хиляди тонове селскосто-пански пластмаси, опаковки за бали и торби за храна се рециклират от земеделските стопани. “Сигурен съм, че земеделските стопани ще подкрепят и тази инициатива за гумите  и ще  гарантираме нейния успех – казва един от лидерите на животновъдите. Акцията по събирането на гумите, ще се проведе проведат през август и септември. Първоначално гумите ще се насочват в четири центъра. Първите 3 тона гуми, донесени от всеки земеделски производител, ще бъдат субсидирани. Очаква се, на всеки тон земеделците да получат по 15 евро. 120 гуми приблизително се равняват на един тон“. Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here