Телефонната „любов” продължава

2

Искаме да благодарим на медиите и телевизиите, които  проявиха голяма заинтересованост, относно нашия сигнал за задействана „процедура” на нова телефонна измама.
И журналистите бяха възмутени от държането на тези „телефонисти”, които са безскрупулни, жестоки и безмилостни спрямо хората.
Явно, че “проверяващите лекари” не бяха разбрали, че има информация за техните действия, защото на следващия ден фермера отново е получил телефонно обаждане, вече от общината и отново със същия сценарий:
Животните са ти болни, ще се вземат кръвни проби и след това ще бъдат умъртвени, ако се споразумеем, може и да ти се размине.
Разбира се, фермера отново е реагирал адекватно и не се е подал на натиска. В тази връзка идват и въпросите, готови ли са нашите фермери да реагират при подобни ситуации.
Защо държавните служители не спазват някои правила и порядки, описани в нормативните документи.
Отговорите  са отрицателни по следните причини.
– болшинството фермери при всички случаи не си знаят правата, какво се прави в такава ситуация;
– държавните служители се смятат богопомазани и не искат да чуят, че вече живеят в друг вид общество.
– животните не са текезесарски, те са частна собственост, а фермерите не са кукли на конци.
Повечето от фермерите познават държавните служители, и въпреки това в такива екстремни ситуации, трябва да им искат легитимация.
Освен това в Закона за държавния служител, е казано, че по време на работа, той е длъжен да носи бадж с името и институцията, която представлява. Да притежава специална карта, с която да удостоверява ведомството, което представлява и правата които има.
Ако извършва проверка или друго мероприятие, което Закона разрешава, за да влезе във фермата, трябва да носи и представи на фермера съответната Заповед или Указания за провеждане на мероприятието.
Фермера, от своя страна, трябва да изисква тези документи и тогава да допусне тези лица във фермата си.
Проверяващите трябва да бъдат облечени в съответните защитни халати и с дезинфекцирани ръкавици и ботуши.
При наше посещение в Канада, видяхме посещението на ветеринарен лекар във ферма. Доктора извади един леген от джипа, напълни го с вода, след това сложи дезинфектант, след което много добре си изми ботушите. Същото направи когато напускаше фермата. Така че, докторите ако си тръгнат с дезинфектантите, няма нищо лошо.
След пристигането на такива комисии, фермера трябва веднага да се обади на ветеринаря, който обслужва фермата, за да присъства  и той на мероприятието. Защото той е човека, който е най-добре запознат с ветеринарните въпроси във ЖО.

Препоръчваме също, при проверки от ДФЗ, също да се вика практикуващия лекар, защото комуникацията между проверяващи и фермери, по някой  път няма. Допускат се грешки и е ясно, че всичко е на гърба на фермера.
Във връзка случая в Болярово, една седмица да не могат да се вземат кръвните проби, показва, че нещо и в законодателството ни не е вред. Ами, ако това заболяване го имаше в стадото, това забавяне от шест дни щеше да е фатално. Съгласно описанието на заболяването на 12-тия ден 60% от овцете трябваше да се загробват. Несериозно наистина.
Нашата препоръка към фермерите е, да изискват от организацията, в която членуват, тя да се обърне към БАБХ и от там да получи официален отговор, съгласно действащото законодателство, какви са правата и задълженията съответно на държавните лекари, практикуващите такива и на фермерите.
Някой ще каже, ама то го има в Законите. Да така е. Но много от Законите са последвани от указания, приложения и още кой знае колко Заповеди  и разпоредително писма.
След получаване на отговора, организациите да запознаят своите членове със законодателството,  и им кажат как да действат при подобни случай.
Извиненията, които сега слушаме от фермерите – незная, никой не ми каза, не съм го прочел  – не са оправдание.
Сиренето е с пари, както казват някои.

Govedovad.com

2 КОМЕНТАРИ

  1. Понеже цитирате Болярово – там ставаше въпрос за ВТОРА проба, 28 дни след вземането на първата, без нито едно животно в стадото с клинични симптоми.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here