Обществени поръчки при форсмажорни обстоятелства = на лудост

0
Форсмажор: обективна пречка или  непреодолима сила – обстоятелство (събитие) изцяло зависещо и дължащо се на непред-видими или непрогнозируеми-събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване като: всякакви природни бедствия, характерни или неза определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правител-ствени забрани (ембарго) граж-дански вълнения, стачки, бунтове и всакакъв вид безредици, теро-ристични или военни действия и др. подобни в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепят-ствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени споразумения. При действие на форсмажорно обстоятелство, страните по сключено споразумение се осво-бождават временно от отговорност при неизпълнение, поради обективна невъзможност до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство.
Поредния развихрил се скандал  при забо-ляването от ЧДПЖ, е обществената поръчка за доставка на препратки и китове за диагностика на заболяването.
Отсега нататък запомнете.
При всяко едно заболяване на животните  /което е съвсем нормално, ще имаме същия политически театър, но вече с много по-богата програма и артисти/.  В герои се превърнаха и животновъдите, чиито животни пострадаха много от заболяването. Без да разберат, се качиха на политическата „метла”.
Ами, ако заболяването се беше развило в острата си форма.
Половин България щеше да остане без овце.
Видяхме и нещо, което не е за гледане.  Условията, при които са отглеждани животните, в някои от фермите бяха повече от безобразни, /това, което видяхме по телевизията/. Добре, че в последния репортаж  по един от каналите, някой се сети да направи забележка за това, и дадоха един двор с няколко хранилки, където трима мъже метяха и беше заредена в яслите прекрасна люцерна.  Извиняваме се за тези изречения, ама нека си казваме нещата в очите. Ако това беше се случило в друга страна, вероятно фермите щяха да бъдат закрити.
Ветеринарите също имат своя дан, за ситуацията.
Изпълниха си професионалните задъл-женията, както трябва. Вероятно една година ще сънуват умрели овце. Но обаче, не изпълниха няколко неща, които трябваше да направят, като администратори и съответно настана хаоса. Не се представиха  пред фермерите, като истински държавни служители, познавали ги били, и какво от това. Дори понабиха някои от тях. Не се явиха във фермите с картите си, баджовете си, заповедите, изследванията, нормативните изисквания и съответно бяха наказани.
Щом си на такъв пост изпълняваш всичко по закона.
Преди няколко месеца, една директорка се оплакваше, че не можела да се справи с двама -трима продавачи на мляко в район, в който има ситуация. Преди няколко дни, друг директор направи изказване, че не сме свикнали в България, да изпълняваме заповедите на отговорните институции.
Тогава защо са ни институциите.
Ще си караме без тях, няма да изпълняваме нашите закони, но като отидем в чужбина  изпълняваме всичко.
Защо не мъркаме там.
Ами, защото там играят „шамарите” /разбирай глобите/.
Въпросът обаче е, за обществените поръчки.
Подобна ситуация имаше преди няколко години, когато трябваше да се доставя ваксина за нодуларния дерматит. Историята  беше в друг нюанс, имаше обжалване, което забави с месеци доставката на ваксината.
Потърпевш, както винаги бе фермера.
Вместо да се ваксинират животните в подходящо време, поради това забавяне, те се ваксинираха в най-неподхядящия период и резултати имаше. Загуби за някои, печалба за други. Равновесието трябва да се запазва. Ясно е, че законодателството в тази си част, не е най-доброто и трябва да се промени. В тази връзка и бе направена три годишна профилактична програма, но и това не заработи.  Получава се така, защото такава поръчка си е направо апетитна, не хапка, а „пържола”. Има още няколко „пържоли” под шапката на агенцията.
Поръчките за консумативи на  лаборатории и изпълнението на ДПП, прибавяме ваксините, слагаме икарисажите, може би дезинфекциите и още няколко „пържоли” за които незнаем.
Ако няма промяна, догодина отново ще пишем подобни материали.

Овцевъд & Козевъд


БАБХ ще възложи диагностиката на взетите проби за чума на лаборатории в ЕС

Българската агенция за безопасност на храните прекратява конкурса за избор на фирма за доставки на препарати и китове за диагностика на чумата по дребните преживни животни, съобщи на извънредна пресконференция изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев. Взетите близо 8 хиляди проби в 20-километровата зона около огнищата в Ямболско и Бургаско ще бъдат изследвани в лаборатории от Европейския съюз, посочени от Генерална дирекция САНТЕ на Европейската комисия (ЕК). Финансирането на изследванията отчасти ще се поемат от ЕК след съответните одити, които се правят при възникване на подобни извънредни ситуации в държавите членки.

БАБХ ще разполага с препарати за диагностика, които ще бъдат предоставени на страната ни от банката за ваксини и диагностикуми към Европейската комисия.

Решението е взето след породилите се в обществеността съмнения, че фирмата, притежаваща необходимите права да дистрибутира препаратите за диагностика, към която БАБХ се е обърнала за тези доставки, е създадена много скоро преди обявяването на поканата. „Обърнали сме се към тази фирма, защото тя единствена има пълномощно да регистрира и продава продуктите, предмет на поръчката от френската компания IDvet Genetics.

„БАБХ юридически е действала напълно законно“, обясни д-р Илиев, като подробно разясни етапите на процедурата, за които ви информирахме на 9 август. БАБХ

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here