Фалшифицирането се наказва с ……решетки

1

Много пъти, в медиите се изнасят материали за хванати фалшиви млечни и месни продукти. За това също ни „рапортуват” организациите  “Комисия  в защита на потребителите” и “Активни потребители”. И двете организации сигнализират за нарушенията от дадени фирми, дори им се пишат и имената. Трудно обаче, може да се разбере каква е глобата и дали тя е платена. Защото Закона дава право за обжалване, което се проточва във времето, ние вече сме забравили за дадения случай и никой не разбира, дали този нарушител е наказан, каква му е глобата, има ли приложени и други санкции.

След скандала с храните „второ качество” , и за нашите стоки мярката трябва да е същата. За да се справят с този проблем, в Русия са стигнали до извода, че многократното увеличение на съществуващите глоби, е единственият ефективен начин, за борба с производителите на фалшифицирани млечни и месни продукти.
Govedovad.com




Какви са наказанията в някои страни при фалшифициране.


 Русия
В Кодекса за административните нарушения, се предвижда отговорност не за фалшифициране на хранителни продукти, а за измама на потребителите. В Административно-процесуалния кодекс е предвидена отговорност за подвеждане на потребителя, глобата за юридически лица е от 2500 лв  до 12 000 лв.
За извършване на нередности в образователните институции (включително и детски градини, училища и здравни заведения) се планира да се приемат по-тежки наказания – безскрупулните  производители ще трябва да плащат от 25 000 до 75 000 лв.


Украйна
В Украйна, на 4 април 2018 г., влезе в сила основната част от закона “За държавния контрол над спазването на законодателството в областта на храните”, който засилва контрола върху производството на храни.
Нарушение на този закон предвижда глоби за производството на храна без разрешение -7500 лв. Освен това държавният инспектор има право да вземе решение за временно затваряне на предприятието, прекратяване за срок до 10 работни дни.


  Казахстан
Санкциите в Република Казахстан за физически лица ще бъдат около 1800 лв, за предприемачи и малки фирми – 2500 лв, за средни предприятия – 3500 лв, а за големия бизнес – 18 000 лв. Също така, властите могат да прекратят дейността на предприятието.


САЩ
Тук са предвидени  тежки мерки за производителите, както и органите, ангажирани в процеса на стандартизация и сертифициране, за вредите, причинени от стоката.
Органите отговорни за  сертифициране на храните, и ангажирани с въпроса за фалшивите продукти, също могат да бъдат държани отговорни за допусната небрежност и нехайство – има случаи, в които са били принудени да плащат милионни глоби за неточни резултати от проверките. Производителите на фалшиви стоки получават също големи глоби.


Китай
В Китай законодателството за безопасност на храните е много сериозно – след скандала с меламините, Китай увеличава  контрола върху храните няколко пъти.
През 2008 г. при производството на млечни продукти е открит меламин, който се прибавя с цел повишаване на измерената концентрация на протеин, след това продуктите, които включват и широко използван прахообразното мляко за кърмачета, стават опасност за здравето. Наказанието за производителите тогава било доживотен затвор или смъртно наказание.
Днес, хранителните продукти, произведени незаконно, както и използването на забранени материали  за тяхното производство, се наказва с изземването им. Глобата за това деяние е от 1500 лева и може да стигне до  12 000 лв. Ако обаче стойността на иззетата стока надвишава 2500 лв,  се налага глоба, която е пет пъти по-висока от цената на стоките. При наличието на утежняващи обстоятелства на производителят просто се отнема лиценза.
При укриване, фалшифициране или унищожаване на съответните доказателства, фирмите се спират от производството и търговските дейности. Всичко, което е получено незаконно, е конфискувано и глобата стига до 120 000 лв.



 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here