АНАЛИЗ: Относно капацитета на модулите на кооперативно предприятие на млекопроизводители

2

 

Част I – Млекопреработване

 1. МОДУЛИ. Пълният комплекс от модули, касаещи реализацията на продукцията, произведена в млекопроизводителните стопанства, може да бъде следният:
 • Доилна зала;
 • Млекосъбирателен пункт;
 • Млекопреработвателен цех;
 • Склад за зреене и съхранение на млечни продукти;
 • Кланица;
 • Тренажорна, работилница за трайни месни продукти;
 • Склад за сушене и съхранение на трайни месни продукти;
 • Селищен магазин;
 • Магазин в района на Общинския кооперативен пазар;
 • Транспорт за доставка по домовете.
 1. КАПАЦИТЕТ. При определяне на капацитета на модулите на кооперативното предприятие е добре да се направи предварително проучване от една страна на ресурсната база – свободна земя и особено пасища, а от друга страна на броя на евентуалните кооператори и броя на техните животни. Добре е да се вземат предвид и евентуалните стопанства, които биха стартирали в бъдеще. Може кметът или друг доверен човек, да проведе анкета сред населението. Това може да направи колектив на НБД при евентуална среща с населението.

Тук ще разгледаме модел с около 100 (96-108) крави.

 1. ДОИЛНА ЗАЛА. Кооперативната доилна зала (КДЗ)_не е задължителен модул, но може да бъде изключително полезна за кооператорите. Тя ще осигури професионално доене и добиване на качествено мляко, охладено веднага след доенето. Използването на КДЗ може да освободи много време на кооператорите за други стопански дейности. Възможно е кооперативни пастири да вземат животните от квартални пунктове, да ги закарат до КДЗ, да изчакат доенето и да ги заведат на пасището. В същото време стопаните могат да получат информация за издоеното мляко на своя телефон, веднага след доенето. Параметрите на КДЗ (2 Х 6 места) по избраният модел са:
  Общо крави за модула, бр.   108
  Доилни места, бр. 12
  Брой крави за 1 доилно място 9
  Брой крави за 2 доилни места 18
  Мляко, максимално дневно за крава, л 20
  Мляко, максимално дневно за залата, л 2160

 По предварителни разговори цената на модерна доилна зала 2 Х 6 е около 30 хил. евро. За разпознаване на кравите, индивидуално измерване на млякото и автоматично сваляне на доилните агрегати цената ще е около 1000 евро на доилно място /данните за цените са предварителни/.

 1. 4. МЛЕКОСЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ. Някои от стопаните може да искат сами да доят млякото си, а други да не участват в кооператива, или просто да продадат млякото си. Освен това, трябва да очакваме и растеж при добро развитие на нещата. По тези причини трябва да предвидим и резервен капацитет. Трябва да имаме и вместимости за други видове млека. Може би ще ни трябват следните обеми:
  Краве мляко, л 2500
  Овче мляко с.п. , л 500
  Биволско мляко с.п., л 250
  Козе мляко с.п., л 250
 1. 5. МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛЕН ЦЕХ (МАНДРА).

Анализът на количествата от предходната точка изисква следните възможни

 • Максимални капацитети:
Продукти Мляко,л Продукт, кг Месечно, кг
Сурово мляко 400 400 12 160
Кисело мляко 500 481 14 615
Краве сирене 1000 147 4 471
Кашкавал “Витоша” 1000 97 2 951
Овче сирене 500 111 3 378
Биволско сирене 250 45 1 382
Козе сирене 250 37 1 118

 

 • Гъвкава реакция на пазара:
  За адекватна реакция на пазара особено в стадия на налагане на марката, е избрана гъвкава производствена линия, при която могат да се произвеждат и други продукти. Може в определени дни да се произвежда овче и биволско кисело мляко, може да се произвежда кашкавал „Балкански” от овче мляко, както и сирена смес – краве и козе, овче и козе, биволско и овче, краве и биволско.

5.3. Гъвкава производствена линия

 • Съхранение. Млякото се съхранява в охладителните вани на Млекосъбирателния пункт, откъдето се транспортира с помпи през филтри директно в Многофункционалните съдове за пастьоризация и заготвяне.
 • Многофункционални съдове 500 л., 2 бр. Използват се последователно за пастьоризация на млякото за сирене, пастьоризация и подсирване, нарязване на подсирката, обработка на сиренината на млякото за кашкавал, и евентуално пастьоризация на млякото за кисело мляко.
 • Многофункционални съдове 250 л., 2 бр. Използват се по същия начин за други видове млека – биволско, козе. При нужда някой от тях може да бъде по- голям.
 • Сиренарски вани 500 л., 2 бр. За изготвяне на Бяло саламурено сирене, краве.
 • Колички преси 250 л. 3 бр. За изготвяне на други бели саламурени сирена, пресоване и пренасяне на чедаризирана сирена до агрегата за кашкавал.
 • Агрегат за кашкавал.
 • Агрегат за кисело-млечни продукти, 1500 бр./ час (500 г).
 • Станция за подготовка на топлоносител.
 • Съд за саламура.
 • Съд за суроватка. Реализацията и преработката на суроватка са отделен проблем. Най-добре е да се използва директно за хранене на кооперативни прасета или да се продава за тази цел.
 • Количка за кисело мляко в каси.
 • Топла камера за коагулация на кисело мляко.
 • Студена камера за съхранение на кисело мляко.
 1. СКЛАДОВЕ.

Необходим е склад за зреене на сирена с капацитет около 27 т. с температура около 120 С и склад за съхранение с температура около 60 С. Добре е складовете да са приземни (мазета), където тези температури се поддържат най-лесно.

 1. РЕАЛИЗАЦИЯ.

Млечните продукти се реализират по 3 начина. Чрез Местен магазин (до складовете), Общински (областен магазин) в района на кооперативния пазар на близкия град и чрез доставки по домовете след поръчки по интернет. За постигане на по-голям асортимент и по-голям интерес, трябва да се включат месо и месни продукти, чието производство ще разгледаме във 2-ра част.

От сега можете да си представите, колко хора ще се въртят и ще получават някакви доходи край тези 100 крави.

Свиневъдите се интересуват от кооперативна кланица и месопреработка, но нямат никакъв интерес, към кооперативна долна зала и мандра. От друга страна, един кооператив на млекопроизводители не може изведнъж да стартира с изграждане на доилна зала, мандра, кланица, месарски цех, складове, магазини, фуражен цех, база за кооперативна земеделска техника, ресторанти, хотели, спомагателна каса и пр.
С разрастването си кооперативът може да развива нови дейности и услуги за своите членове, но не би могъл да стартира всички наведнъж.  За някой търговски дейности е по-добре да се създадат от обединение на повече кооперативи като междукооперативни предприятия.

В страните с по-дълга кооперативна история, обикновено един фермер членува в няколко кооператива, съобразно своите потребности. А някой огромни кооперативи в САЩ, въпреки дългата си история, и днес се занимават само с мляко и млечни продукти. Едно кооперативно телеугоително стопанство, би интересувало само говедовъдите и то част от тях, а един кооперативен фуражен цех, както и кланица биха били полезни за всички животновъди и т.н.т.

Д-р Йордан Йорданов

 

 

2 КОМЕНТАРИ

 1. Всичко е прекрасно но колко хора могат да се възползват от такъв продукт!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here