С рога или без рога

0

Ако говорехме за мъже, всички знаят, че те искат да нямат рога.
Сега обаче говорим за крави.
Елените и лопатарите, колкото по-големи рога имат, толкова са по-ценни.
На кравите сякаш им е безразлично. И с рога или без рога, сутрин и вечер са с апарата и трябва да дават мляко. В момента тече обаче дискусия и тя все повече се приближава към фразата на Хамлет – „ да бъде или не бъде”,  разбирай с рога или без рога.

Повече от 80 процента от почти двата милиона отглеждани крави в Австрия, са обезроговени. Организацията “Деметра” обърна внимание на това, казвайки, че наред с други неща, има  промени в социалното поведение на животните, тъй като рогата обслужват това поведение.
Освен това обезроговяването причинява и страдание на животните. От направените изследвания в Университета по ветеринарна медицина в Австрия, показват, че „конфликтите” между животните често завършват с телесен контакт, тъй като взаимното уважение е слабо. Проучванията показват, че отношенията на рогатите млечни крави при свободно – боксово отглеждане, са нормални и нараняванията от рогата са много малко. По-скоро, рискът от инцидент зависи от качеството на отношението човек – животно.

Асоциацийте отглеждащи по биологичен начин кравите,  твърдят, че качествената продукция зависи и от рогата.
”Деметра” е на мнение, че ампутацията на рогата, също променя качеството на млякото. Изследванията сочат, че млякото на добитъка на „Деметра” е имало по-малко алергени и е било по-приемливо за хората, които са чувствителни към лактозата. “Деметра” вижда себе си, като глобална биоасоциация, която е близка до антропософската идеология на Рудолф Щайнер. Всъщност дебата по отношение на рогата сякаш сега започва.

Рудолф Йозеф Лоренц Щайнер е австрийски философ и езотерик, основател на течението Антропософия, Понятието „биодинамично земеделие“ бива въведено от Щайнер в негова лекция от юни 1924.
Щайнер предлага въвеждането на „духовни“ елементи в земеделието, а неговата „духовна наука“ претендира да изяснява връзката между „Висшия астрал“, „етера“ и химичните елементи кислород, сяра, въглерод и азот. По неговите думи, „Етерътсе движи с помощта на сярата по пътищата на кислорода“
.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here