Палмовото масло – Конфликт на интереси

0

Много пъти у нас сме присъствали на форуми, в които се обсъжда използването на палмовото масло. Обикновено се явяват двама учени от който единия се мъчи да докаже, че от палмата няма вреда, а другия обратно. Винаги сме смятали, че те защитават лобита.
След като прочетете статията ще видите, че тази патова ситуация съществува навсякъде. Единствено в Русия тропнаха по масата и започват борба с неговото широко прилагане. Този въпрос се влачи от години. В статията се говори за изследвания още от 2000 г, но в изводите казва, че изследванията тепърва трябва да започнат. Все още никой не е заявил точно и ясно – палмовото масло е вредно или обратното.
Govedovad.com


Педиатрична възраст. Консумация на палмово масло

Резюме: Палмовото масло се използва широко в хранително-вкусовата промишленост, заради неговите химико/физични свойства, ниски разходи и широка достъпност. Неговата широко разпространена употреба, предизвиква интензивен дебат за това дали е потенциална заплаха за човешкото здраве. Използвайки научната литература, авторите на статията се фокусират върху характеристиките на хранителните и здравни последици от употребата на палмово масло, по отношение на деца.  Желанието им е да определят дали има доказателства  за въздействието, и какво е то, върху здравето на децата.
Палмовото масло представлява значителен източник на наситени мастни киселини, за които научни доказателства приписват негативни последици за здравето, когато се използва в по големи количества, особено по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. Досега обаче няма доказателства за вредното въздействие на палмовото масло върху здравето на децата.
Въпреки това, възможни са последици за здравето, които се дължат на неговия състав от мастни киселини: консумацията му не е свързана с рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при млади хора с нормално тегло и нивото на холестерола; възрастните хора и пациентите с дислипидемия или предишни сърдечно-съдови събития или хипертония са изложени на по-висок риск.
Следователно, въпросът не е самото палмово масло, а богата на мастни киселини хранителна група, към която принадлежи. Най-важното е да се консумират не повече от 10% наситени мастни киселини, независимо от техния произход и независимо от възрастта на консуматора.
Правилната информация, основаваща се на внимателен анализ на научните доказателства, вместо да се съсредоточава върху отделни предполагаеми недостатъци, трябва да насърчава по-добър начин на живот и хранене.

 Въведение

През 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), изготви документ относно рисковете, свързани с консумацията на рафинирани растителни масла. По-специално се предупреждава за наличието на вещества, образувани по време на производствения процес, особено когато растителни масла са рафинирани при високи температури (около 200 ° С); маслата се подлагат на частична хидролиза на триглицеридите, което води до образуването на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и 2-монохлоропропандиол (2-MCPD).
Най-високите нива на тези съединения се наблюдават в палмово масло, но по-голямата част от рафинираните растителни масла съдържат значително големи количества. Интересното е, че докато рафинираното палмово масло може да съдържа голямо количество MCPD, суровото палмово масло може да се счита за здравословно.

През 2012 г. Codex Alimentarius препоръча използването на технологични корекции за намаляване на нивата на 3-MCPD в крайния продукт. През 2013 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) доказва, че няма доказателства за причина на заболяването. 3-MCPD не е генотоксичен, но вече е класифициран в групата 2а (т.е. възможен канцерогенен за човека), още през  2000 г. Преглеждайки научната литература, авторите се фокусират върху характеристиките -хранителни и здравни последици от употребата на палмово масло по отношение на деца, искат да определят дали има доказателства и  оправдават ли се страховете за въздействието върху здравето при употреба на палмово масло.

Изводи: Тази статия представя преглед на статиите за палмовото масло и здравето на децата през последните 20 години. Тя обаче не може да даде окончателен отговор. Извода е, че трябва да се предизвика предприемането на проучвания при децата и възрастните, като се разгледат “палмово масло”, “палмитинова киселина”, “наситени мастни киселини”, “здравето”, “деца”, “сърдечно-съдови заболявания,

Детска клиника, Катедра по хирургични и биомедицински науки, Университет на Перуджа, публикувана на 1 април 2018. /не е първо априлска шега. В Италия няма такъв празник/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here