24-те кравешки часа

0

Двадесет и четири часа кравата не прави глупости както повечето от нас, не лежи под чадъра на морския бряг, не търка стола в кафенето. Тя прави само едно – всичко възможно да произведе мляко. При осигурени добри условия от фермера, денят на кравата е профилиран и малкото задачи, които трябва да изпълнява, са за определено време.
Как се разпределя времето на кравата. На този въпрос са отговаряли много научни разработки. Но с промяната на използваната технология тези цифри търпят промяна.

Стабилността и редовността имат важен принос за успеха на дадена млекопроизводителна  ферма. Кравите придобиват  навици и произвеждат повече мляко, когато им се осигурят условия, да изпълняват едни и същи движения и нужди всеки ден. За получаване на висока продукция, те трябва да разделят своите 24 часа между различни дейности, като хранене, преживяване и легнало положение.
Какво е оптималното разпределение на ежедневните дейности?

Според изследванията на Грант и Олбрайт оптималното разпределение на дейностите на кравата на ден (в обора) е:

  • 4 до 6 часа хранене
  • 9 до 14 пъти отиване до хранителната пътека
  • 7 до 10 часа преживяване
  • 12 до 14 часа легнало положение
  • 11 часа период на спане
  • От 2,500 до 3,000 стъпки

Освен това, една крава  прекарва времето си в пиене на вода, доилната зала и забележете – социално общуване.

Няколко фактора могат да повлияят на разпределението на споменатите ежедневни дейности. Примерите са: ненужно продължително време на доене, кравата е до хранителната пътека или поилката, но няма фронт за хранене и поене. Това често води до по-дълго време за изпълнение на определените операции, което може да има отрицателен ефект върху производството на мляко.

Груповото поведение може да бъде повлияно и от външни обстоятелства. Има няколко причини, поради които група крави имат по-малко време за хранене. Кравите имат:

  • ограничен достъп до вода;
  • ограничен достъп до фуража
  • ограничена наличност на фураж.

Освен това фуража може да е с лошо качество.  Също така е възможно кравите да имат  проблеми с копитата и краката.

Анализа на стадото, какво правят кравите 24-часа, може да се приеме и като сканиране  на стадото, и ви дава представа за здравето и благополучието му, на индивидуално и групово ниво.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here