В борбата с маститите се включват и левкоцитите

0

Все повече „борбата” с маститите ще се задълбочава, и няма да спре, докато броят на соматичните клетки стане минимален.Такива са правилата на съвременното млечно производство.
Не веднъж сме разказвали за среща на гръцки фермери, на която присъствахме, преди няколко години, по време на тяхно обучение, когато в продължение на два часа, те коментираха как да свалят броят на соматичните клетки от 400 000 под 200 000 бр.

За  предотвратяването и намаля-ването на инфекцията, млечната крава използва своите фи-зиологични и физически меха-низми. Тяхната основа е здравословна и води до запазване здравината на кожата, която минимизира риска кожата да стане проводник на бактериите – включително опасния Staphylococcus aureus – и по този начин да се създаде възможността за инфекция.Подобни са и разказите на немските фермери, които говорят за под 90 000 бр соматични клетки, а при нас се смяташе, че под тази цифра се крие  фалшификация на пробата.
Че самото наличие на соматични клетки не са желани от мандрите, това е ясно. Но и самите животни се чувстват некомфортно, при наличието им, и сами също предприемат действия за неутрализирането им.

Свързани статии: Микробиологичното изследване при мастит не е самоцел

Доброто състояние  на цицките предпазва от инфекции

Една от защитните зони е сфинктерът на цицката, който е и физическа бариера, която ограничава навлизането на бактерии във вимето, освен това изпълнява и ролята на потенциална химическа бариера.
При здравите крави, сфинктера на цицката е плътно затворен преди доенето, което е специфична пречка за бактериалната инвазия.

В допълнение, първите 10-15 милиметра от млечния  канал са “облицовани” с кератин, восъчна субстанция, която помага при задържането на бактериите и има и някои бактерицидни свойства. Кератиновият слой обикновено се отстранява частично по време на всяко доене, но между доенетата се възстановява и помага да се попречи на бактериалното навлизане. 

Кравата има специализирана имунна система

Имунната система се състой от елементи, които откриват нали-чието на бактериите причиняващи мастит. Например, белите кръвни тела   циркулират в кръвния поток. В случай на навлизане на бактерии причиняващи мастит, имунната система открива химически маркери, които се свързват с бактериите, което задейства движението на големи количества бели кръвни тела. Те преминават от кръвообращението когато на „застрашеното” място, откриват и убиват бактериите, като ги абсорбират, използват и различни ензими, за да ги унищожат.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here