На дневен ред Законът за животновъдство

7

Законът за животновъдството (ЗЖ) е основния законов нормативен акт, регламентиращ правните отношения, свързани с организацията и управлението на животновъдното производство и на развъдната дейност като цяло, на предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, правата, задълженията и контролът върху физическите и юридически лица, осъществяващи горепосочените дейности, както и управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството.

– Така започват мотивите за проекта за промени на ЗЖ.

Интересното е, че досега никой не е казал или предложил нищо, по проекта за промени на ЗЖ. Още повече, че селекцията ни вече ще се „ръководи” от Регламент (ЕС) 1012/2016 на ЕП относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, който влиза в сила от 1 ноември 2018 г.
МЗХГ, имайки урока от неизпипаното представяне на Наредба 3, сега е изпълнило всички изисквания и съответно исканите документи са на разположение на заинтересуваните – мотиви, промени, проект, оценка на въздействие, становища. Така че, след приемането на Закона, никой съд няма да може да го „бутне”. Едва ли в един проект, пуснат от администрацията, няма  уловки или скрити картинки, което след приемането му, вероятно ще извива ръцете и РА и на фермерите.

И сега е момента всичко това да си дойде на мястото.

Добрите администратори обичат да са на входа и изхода на събитието, такива уловки има и в проекта, и всичко трябва да се прецизира много внимателно от заинетресуваните и най-вече изпълнителите.

Това обаче няма да се случи.

Организациите в момента хвърлят цялата си енергия и потенциал да решат един казус в Наредба 3, който вероятно отдавна е решен.
Мъчат се да докажат как всички пречат за постигане на по-висока продуктивност от животните, ще се правят някакви безмислени проверки и отново харчат хиляди левове, защото резултати се знаят предварително.

Няма обаче предложения по ЗЖ. Какво означава това – че селекцията не е приоритет на животновъдите и техните организации. Селекцията е по скоро дума, синоним за получаване на пари.

Срокът за внасяне предложения за допълнения към ЗЖ е 24.09.2018 г.

След тази дата, мандалото хлопва и асоциациите пак ще кършат ръце – Закона е лош, трябва да се промени, това или онова и т.н.
Михаил Михайлов

7 КОМЕНТАРИ

  1. От кога трябваше да има Закон за животновъдството, ако беше приет преди години нямаше да има Бойко синаповци, зоровци, караколевци, матанковци, развъдни асоциацийки, които да унищожават животновъдството, да живеят на гърба на фермерите, да си купуват луксозни коли, да ходят в чужбина за обмяна на опит, а в същност да си правят екскурзии. Да им се дават пари за изложения и те да правят пир по време на чума. Да има едно Национално изложение в гр. Сливен. Там да се показват всякакъв вид животни. Да няма други изложения, да се предотврати пръскането на държавни пари. Да има една асоциация на говедовъдите, една на овцевъдите и козевъдите и по една за другите породи, с управителен съвет и когато отидат при Министъра да носят решението на Управителния съвет, а да не говорят от свое име.

ОСТАВИ КОМЕНТАР