Днес НСГБ: “Законът за животновъдството, набира скорост”

2

Нашата статия

На дневен ред Законът за животновъдство

не би предизвикала такъв интерес, ако я нямаше репликата

Няма обаче предложения по ЗЖ.
Какво означава това – че селекцията не е приоритет на животновъдите и техните организации.
Селекцията е по скоро дума, синоним за получаване на пари
.

Няколко организации реагираха веднага и изпратиха за публикуване своите предложения.
Първи това направи проф. Дойчо Димов от развъдната асациация  на Маришката овца – с:

Предложения за промени в ЗЖ

Националният съюз на говедовъдите в България, също е изпратил предложения за допълнение на проекта, с които ви запознаваме днес.

Чакаме от НОКА и техните предложение.
Тази активност, макар и незадоволителна /все пак имаме над 40 Развъдни асоциации, които ще трябва да изпълняват този Закон/ показва, че животновъдите мислят за своето бъдеще.

Националния съюз на говедовъдите в България, разгледа на Управителен съвет, предложенията за проекти на двата Закона – този за хуманно отношение към животните и Закона за животновъдството.
За първия, УС реши, че направените промени /например намаляване изискваната за квадратура/, удовлетворяват говедовъдите и нямат предложени за допълнения.
При ЗЖ, обаче се обсъдиха и направиха няколко допълнения, които са изпратени до МЗХГ.

1.Одобряват се членовете на проекта по отношение процедурите касаещи създаването и регистрацията на РО.

2.Одобряват се  промените в чл.18 относно новите точки в ал.6
– 1. данни за произхода на мъжките разплодни животни от автохтонните породи, чрез ДНК анализ;
– 2. регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, която база ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

НСГБ: От голямо значение за говедовъдите ще бъде регистъра за мъжките разплодни животни. Досега, информация се търсеше в десетките каталози, които разпространяват фирмите за продажба на сперма и интернет страниците.
В тази точка може да се добави и „своевременна актуализация на данните за разплодниците”, защото на всеки четири месеца тяхната оценка се променя и нашите фермери трябва бързо да са известени за тези промени
.

По отношение воденето на национален регистър от ИАСРЖ, си е едно излишно мероприятие, което само ще утежни работата с безброй справки и таблици. Нормално е този регистър да се води и съхранява от РО, по даден образец от ИАСРЖ и при нужда да се представя.

3.В създадената нова алинея към

чл.18 е записано: „(4) В Националния съвет по генетичните ресурси членуват представители на развъдни организации – зооинженери, служители на дирекцията по чл. 3, ал. 2, т. 1 и учени, хабилитирани в съответната област, от Селскостопанска академия и висши училища.“

НСГБ предлага да отпадне думата зооинженери, защото в РО членуват много добре подготвени по отношение на селекцията, ветеринарни лекари, фермери и други специалисти. Нека в този съвет влязат най-добре подготвените хора, по отношение на селекцията.
Тук възниква и въпроса за определяне значението на думата „селекционер” или „развъдчик”. Това име са дава на най-добрите развъдчици в много държави, без ограничение на образованието. Всичко се доказва
във фермата.

4.По отношение на развъдните програми, нека да останат „отворени” през десетгодишния период, за който са признати. Генетиката и селекцията се развиват ежедневно. Не можем да чакаме да минат десет години, за да се внесат новите позиции в развъдните програми.
В този случай слагаме спирачка в развитието на селекцията.
Всичко ново, прогресивно и работещо по отношение на селекцията, трябва веднага да се внедри в нашите развъдни програми.

Крайният срок за предложения по промените в ЗЖ е 24.09.2018. Така че, има време за нови предложения за промени. Ако не се качим на „водещия” лъч на ЗЖ, ще продължим да отчитаме „рекордните” 4000 кг от млечна крава и 70 кг от овца.

Национален съюз на говедовъдите в България

 

 

 

 

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР