Редактиране на генома – върви се напред

0

Редактирането на генома може да се използва в схемите за размножаване, за да се ускори увеличаването на честотата на желания признак, като липсата на рога при говедата.

Изследователи от Университет Wageningen доказват, че редактирането на генома може да се използва в схеми за размножаване, за да се ускори увеличаването на честотата на желаната черта, като липсата на рога при говедата. Времето, докато  животните достигнат желания генотип, може потенциално да бъде намалено четирикратно, в сравнение с класическата селекция.

Редактиране на генома

Изследователите проучват въздействието от прилагането на новата технология за редактиране на генома в схема за животновъдство чрез компютърна симула-ция. Редактирането на генома е прецизен инструмент, който позволява промяна на ДНК кода на конкретно място. Изследвания признак, който показва липсата на рога, се контролира от един ген при говедата. Местата на гена и алелите, които се намират в говедата, са известни.

Някои породи говеда са напълно безроги, докато за други породи, като например породата Холщайн, само малък процент животни са без рога. Този процент може да се увеличи чрез подбор, но това ще се случи с цената на намаляване хода напред при други желани черти. Чрез прилагане на геном, животновъдите биха могли да избират животните с най-висока генетична стойност за целевите черти, независимо от чертата без рог. Впоследствие, редактирането на генома може да се използва за някои избрани животни, за да се увери, че също така се предава безпроблемно.

Обещаващи резултати

 Селекцията въз основа на ДНК тест с комбинирана стратегия на подбор, основаваща се на ДНК тест и редактиране на генома. Резултатите показват, че безплодието може да се намали  много по-бързо, когато се комбинира редактирането на генома и геномната селекция.  Понастоящем ефективността на редактирането на гените е много по-ниска от 100%. Но все пак има начало и то е доста обнадеждаващо.Това изследване  илюстрира някои от възможностите и ограниченията на редактирането на генома в схемите за селективно отглеждане на добитък. Знанията за това са необходими в обществения дебат относно използването на техники за редактиране на геноми.

 автор:Джон Бастиазен и колектив

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here