Днес е деня “Хикс” за селекцията

0

Досега само слушахме за новият РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1012/2016 относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях и за отмяна на определени актове в областта на развъждането.

Много институции се изредиха да ни плашат с него. 
Едва ли не идваше края на света.
Времето, дали бавно или бързо си тече и деня Х за селекцията днес вече е факт.

Регламента влиза официално в сила от първи ноември 2018 г. и става задължителен.
Изпълнявайки регламента, всички „играчи” в отборите на селекцията, ще имат нови задължения. Контролния орган – в случая ИАСРЖ, също.

Големият въпрос е: – изпълнителите и контролният орган готови ли са днес да започнат да работят съгласно регламента. Отговорът е еднозначен – НЕ.
Защото, за да се изпълнява този регламент, трябва да се направят промени в Закона за животновъдство.
След това да се съобразят с променения ЗЖ и съответно променят обслужващите го Наредби.
Другото, което трябва да се направи това е обучение на „играчите”, както проверяващите така и изпълнителите, /развъдните асоциации и фермерите/.
Има готов център, който може да проведе обучението и не е лошо асоциациите да се обърнат към него. В повечето европейски държави се проведе обучение за разучаване и правилното прилагане на Регламента. Именно така ще могат да се решат много от изискванията.
Например в Румъния още от миналата година има постановление, тяхната ИАСРЖ да организира  срещу заплащане в свои лаборатории:

а) анализ на суровото мляко; 
б) тестове за молекулярна биология и тестове за генотипизиране ; 
в) проверка на физикохимичните параметри на млякото и млечните продукти с цел откриване на възможни фалшификации; 
г) експертиза относно качеството на спермата ;
д) анализ на качеството на фуража; 
е) анализ на качеството на вълната;

Сертифицира чрез анализи и прави  експертиза.

Лаборатории за изследване на признаците които са включени в контрола на продуктивните качества на животните и разбира се генетичния анализ.

От тука нататък следват изискванията към Развъдните асоциации и накрая какво се иска от фермерите.
Вероятно експертите на асоциациите знаят за този регламент, но детайлите се губят някъде в безбройните справки и проверки, които трябва да правят тези експерти.
Пълен абсурд ще е ако някой каже, че се е запознал с тези 143 страници на регламента и знае какво да прави.
Идват и фермерите, които някои ги подценяват при провеждането на мероприятията по селекцията. Те също трябва да бъдат известени за най-важните неща касаещи Регламента. Предстой им да подписват Договори с асоциациите.

Трябва да получат с договора и упътвания за водене на съответните тетрадки с информация за селекцията.

Това всичко трябва да съвпада, защото следват номерата и системата на БАБХ, където не трябва да има грешки и поправки. Да ама не.
Пак се връщаме към изходните документи.

Отново бихме дали за пример Асоциацията на Монбелиарда, където данни и контрол на продуктивните качества, се извършва от определения човек и той си носи цялата отговорност за несвършената работа. Задължителни подписи и на фермера и на селекционера, след вземане на месечните данни. В момента се вземат проби за доказване на бащинство.
Дали е необходимо или не, това е друга тема.
Но много от фермерите ни се обадиха, че не са знаели, че трябва да правят записи – например при осеменяването. Никой не им казал.
Не излезем ли, до края на годината от деня ХИКС, той ще ни тежи като камък на шията и дори можем да бъдем и санкционирани поради неизпълнение на  регламента.
Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here