Генетичният тест за обезроговяване е важен

1

 Съвместна публикация с “ГЕНОМИКА” ООД

 

    Животните без рога са от изключително преимущество в областта на развъждането.
За всички породи за говеждо месо, генетичното обезроговяване е от голямо значение. Днес в Германия към 98% от породата Симентал за месо са обезроговени  и това е добавено към развъдните им стойности. От породите  Лимузин, Шароле и Херефорд е ясно, че все още има търсене на животни с рога.
За практичното развъждане, обезроговяването е от безкрайно значение, наличието на животни генетично оформени без рога, както и унаследяването на този признак е добре познато.

 Статус – рога (генотип) на генетично обезроговени говеда:

  • РР- хомозиготна – обезроговен
  • Рр -хетерозиготна -обезроговен
  • Рs- генетично обезроговен , с” колеблив рог”
  • Р -фенотипно обезроговен, но точния генотип все още не е известен

За бърз и ефективен тест, развъждането все още трябва да чака. Най- добрият тест за обезроговеност, който се предлага в днешно време е от пролетта на 2012г. на фирма Gene Control GMBH Мюнхен. Метода е много сигурен, времето за обработка е относително кратко, прилага се на всички породи и цената му е ясна.

Gene Control GMBH на края на 2011г. информираха, че тече процедура за изпитване на директен генетичен тест за обезроговяване, но с изявлението, че все още не е акредитиран метод. За тази цел се направиха анонимни проби от 9 породи говеда общо 180 развъдни говеда с известен генетичен статус – рога от немските Развъдни осеменителни организации. Статус – рога на прегледаните щих – проби е както следва: 41 животни хомозиготни РР, 105 животни хетерозиготни Рр (вкл.Рs) и 34 животни с рога.
През февруари 2012 г. излязоха лабораторните изследвания, осъществени с новия генетичен тест на Gene Control GMBH. Валидираните резултати от 180 анонимни проби с известен статус – рога се оказаха с много правдоподобен статус на рогата, което доказа че генетичния тест е подходящ за оценка на всички породи.

През март 2012 г. се достигна до решението от органите на Развъдната асоциация, ASR, BDF и DHV за признаване на генетичния тест на Gene Control GMBH. Вече съществуващ генетичния тест държи по нататък валидация, така че, досега генетичните резултати, достигат сигурност от най-малко 95%. В хердбук статус рога е маркиран. От фирмата описват статуса PS “колеблив рог” като един съществуващ резултат. За това се препоръчва за в бъдеще, всички закупени бици и интересните женски животни да се тестват по този метод.

С новият метод, може да се прогнозира, че ще даде нов импулс в развъждането и квалитета на животните ще се подобри. Досега както беше обичайно, теста за бици беше на границата. Причината е главно в твърде високата цена на предишният метод. Неизбежно по този начин статуса – рога, ще се въведе изключително бързо от страна на бащата. Това до сега беше винаги малко рисковано, затова се прибягваше до наличност на бици с рога. Да бъде известен статуса – рога е непременно необходимо. Ето и конкретни примери:

Когато една фенотипна (хомозиготна) крава, без рога или юница с неизвестен генотип, бъде заплодена от бик с рога, резултатът си е чиста лотария. В най-лошият случай, когато от женска страна генотипа е Рр, гаранцията за теле с рога е 50%. Ясно е, че е един нежелан резултат за посветените в обезроговчването.

В друг случай е ситуацията, когато статус – рога на женското животно е известен. Тогава се препоръчва породен бик от най-добрите бици с рога, за хомозиготна крава или юница (РР). От тази комбинация възникват 100% фенотипно обезроговено поколение (Рр). С тези средства, с най-добрата кръвна линия, без риск е много ефективно за използване на стойността – без рога.

 Геномика ООД

 

1 КОМЕНТАР

  1. Жарсето отглеждано на свободна паша в балкана е ненадминато по вкусови качества на месо и млечни продукти.Количеството е за сметка на качеството. Качествената стока е сигурна печалба

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here