Интелигентно млекопроизводство – на това учат холандските говедовъди

3

Днешните млекопроизводители се сблъскват с много предизвикателства, както във фермата, така и извън нея. За нашите фермери може да добавим многото проверки, енергия по отхвърлени програми, напрежението по наредбите за подкрепата. Голяма част от дертовете на фермерите могат да отпаднат при внедряването на  иновации и съвременни технологии. Кога обаче ще стане това, за което обучават холандските фермери, само може да мечтаем. Засега сме на ниво соматични клетки, идентификация и снимки.
Govedovad.com

Наскоро  бе проведен семинар VIV Europe в Холандия, интересно ще бъде за нашите фермери, какво им  говорят на холандските им колеги на такива семинари. Колкото и да не искаме да обидим говедовъдите, но все още сме на години от интелигентното говедовъдство. Какво се крие зад тези думи.

Автоматизирано прогнозиране на състоянието на тялото и живото тегло

Състоянието на тялото може да окаже голямо влияние върху възпроизводството, здравето, производителността и дълголетието на млекодайните говеда. Живото тегло и състоянието на тялото дават сведения за основните проблеми, като хранителен дефицит, здравословни проблеми и дори лошо управление на стадото. Редовното отчитане на състоянието на тялото може да подобри и дори да предотврати възникването на здравни проблеми, но това е отнемаща време задача. Тази загуба на време може да се компенсира, като се използва технологията на  3D визия . Това става, като се уловят морфологични промени и идентифицират уязвимите млечни крави.  Целта  е  подобряване  хуманното отношение към животните чрез мониторинг на сензорите и анализ на данните. Сравняването на оценката за състоянието на кравите, чрез 3D визуално  с тази която прави фермера, показва,че 72% от кравите получават точно една и съща оценка и при двата теста.”

Използване на технологията 3D визия

 Технологията 3D визия наблюдава две неща: оценка на живото тегло и оценка на състоянието на тялото. За да оцени теглото, се поставя  3D камера за наблюдение над кравата, за да заснеме  различни части на тялото, включително гръбнака и опашката. Измеренията с камерата се сравняват с резултатите от тегленето.Максималната грешка е 42 кг. Експертите използват ясно дефиниран протокол, и оценят кравата от 1 до 5 точки.Резултатът 1 е изключително тънка крава, а резултатът 5 е изключително тлъста крава.”

За да позволят на 3D технологията за виждане да работи, изследователите  поставят 3 камери около кравата –  отгоре,  отстрани и отзад. “Тези 3 камери комбинирани, могат да покриват всички части на тялото, които се използват за оценка на състоянието на тялото.Сравняването на оценката за състоянието на 3D визуално тяло с ръчен резултат води до 72% една и съща оценка при двата теста. Системата  все още не е добра, но в крайна сметка  сега може да се  използва, за да се извършват надлъжни изследвания на отделните крави, за да открият и предупреждават фермерите за необичайни промени. Идеята е , чрез тези наблюдения, не да се откриват болните крави, а тези които имат потенциал да се разболеят в бъдеще.

Система за паша с контролиран сензор за крави

Днешните потребители искат да купуват мляко от крави, които са ходили на полета и пасат  трева. За да се докаже, че кравите действително  пашауват, производителите използват GPS сензори върху нашийниците, за да проследят местоположението на кравите. С цел да се използва технологията за подобряване на производството, земеделските стопани попитаха дали контролираните от сензорите пасища могат да се контролират  с помощта на виртуална ограждаща система, която те наричат ​​”Пътеводител на Гразе”.”Идеята е съвсем проста.”Земеделският производител използва шаблона за интелигентна стопанска бариера, в която кравите могат да ходят; Кравите имат яка, прикрепена към врата, която има GPS сензор вътре и системата комуникира със станцията и станцията информира системата за мястото, където кравата може да ходи. С цел да се използва технологията за подобряване на производството, земеделските стопани по-късно попитаха дали контролираните от сензорите пасища може да стане с помощта на виртуална ограждаща система, която те наричат ​​”Пътеводител на Гразе”.”Идеята е съвсем проста,

Кравите се учат само за половин ден

Ако кравата се доближи до определената граница, тя получава звуков сигнал като предупреждение. Ако тя пренебрегне сигнала, и продължи напред, тя получава електрически удар .”Идеята е, че животното е обучено и следващия път  то няма да ходи по-далеч и ще реагира на звука. Системата, която се използва е тествана в ленти 80 x 10 метра. Кравите са наблюдавани с помощта на GPS тракери, които ежедневно трябваше да се зареждат и слагат на кравите. Тази част от проекта е доста трудоемка.  Кравите научават  как системата работи в рамките на половин ден, така че това е много бързо. Те също така научават, че поведението на стадото е по-силно от сигнала. В по-тесни пространства размерът на ивицата оказва влияние върху поведението.Усещайки, че са твърде близо до визуалната  ограда, някои крави просто пасат по средата и  избягват да се движат.. Следващия етап е, да се  разбере дали могат да се отделят високопроизводителните крави  от кравите с ниско производство, за да дадат на кравите с висока производителност повече паша. Оказава се,че  това наистина е възможно. След като бяха обучени да бъдат в групи,  те остават  така за цели 2 дни, дори и без да е активирано устроиството. Следващата стъпка е да се разработи търговска GPS-базирана система, която да е технически и икономически осъществима при мащабно производство.

Внедряване на нови технологии

Едно от основните предизвикателства при разработването на нови технологии за млекопроизводителните предприятия е изпълнението, като иновациите – и данните, които генерира – от концепцията към практиката.Много фермери се борят с този проблем. Яростта е един от най-често срещаните проблеми при млекодайните говеда.Това оказвавлияние върху ефективността, рентабилността и общото здраве и благополучие. Това явление  може да бъде до 50% преобладаващо в млекопреработвателната ферма и да коства разходи на млекопроизводителите до 100-200 евро за крава.. За да се справи с този проблем, екип в KU Leuven работи  върху откриването на лакета при крави, използвайки анализ на изображението.
VIV Europe в Холандия

.

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. А в България животните се продават,защото на европейския съюз нашите животни не им трябват

  2. Когато не си защитаваме националните интереси и се “прикриваме” под Регламентите на ЕС ще е така. България е била чобанска и зарзалачийска страна , а вижте я сега!?! Обезлюдели села и монополисти!!!

  3. Колко ли да интелигентно или добивни:-)O:-)🍅🍏🍎🍇🍒🍆🥕🌽🍐🍉🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here