Диария – фекалния рейтинг

1

Диарията (лат. Diarrhoea) е патологичен процес, характеризиращ се с изхвърлянето на изпражнения с увеличено водно съдържание. Обикновено е многократно през деня – повече от три пъти. Това довежда до загуба на течности и електролити с последващи нарушения в киселинно-алкалното състояние на организма. Променя се цвета на фекалиите и миризмата. Диарията бива остра и хронична. Острата диария настъпва внезапно и продължава по-малко от 2 седмици. Най-често се дължи на вирусни инфекции. Хронична е диарията, която продължава повече от 2 седмици.

 В почти всички стада говеда, независимо дали се отглеждат в малки или големи ферми, използват стари или нови технологии, диарията е нещо нормално в живота на фермата. Има висок процент на диария във фермите /много пъти фермерите се опитват да скрият този проблем/, включително и в тези с добро санитарно управление. Този процент за някои ферми достига около 60-80%.
/ Не вярвате, нали. Когато влезете в някоя ферма, обърнете внимание какво е дадено за храна на кучетата охраняващи фермата./ Почти всички телета през неонаталния / периода от раждането до 28 ден /,период  развиват диария.

Как да управляваме диарията при телетата.
Много от факторите, свързани с появата на неонатална диария, са свързани с неадекватно отглеждане на новороденото през първия месец от живота му. Честата поява на диария се наблюдава главно между 7 и 14 ден на живота. Диарията се причинява от много разнообразни групи от агенти, което значително усложнява въпроса за техния контрол. Кои са причинители за диарията и тяхното влияние и присъствие във времето.

 до 5 дни  от 5 до 7 дни  повече от 14 дни

На фотоса се вижда, широкия диапазон и разнообразие от агенти, които  варират значително с възрастовата група на телетата. Това е цикъл от агенти, които се намират в развъдната система, а възрастовата идентификация на засегнатите телета може да бъде първата стъпка в идентифицирането на причинителя на диарията.

Наблюдение
Мониторирането на диарията се извършва основно чрез оценка на фекалния рейтинг, свързан с анализа на хидратация на телето. Оценката на фекалните точки трябва да се извършва два пъти седмично, за ранно откриване на заболяването и лечение възможно най-скоро след откриването.

Фекален резултат
Оценката на фекалиите е свързано с течливостта и консистенцията на изпражненията. В Съединените щати се използва фекална оценка, стандартизирана от Училище Уисконсин. Тя се използва ежедневно за оценка и помага при откриването на случаи на диария. Фекалният резултат е оценен от 0 до 3, в зависимост от консистенцията на изпражненията на телетата.

При оценка 0 телетата имат плътни и добре  формирани изпражнения .
При оценка 1- изпражненията са по меки, пастообразни, по редки, но в никакъв случаи воднисти.
При оценка -2 изпражненията са редки и вече нямат определена форма, леко воднисти
При резултат- 3 имаме течни и воднисти изпражнения, подобни на теченето  на вода.
Трябва също да се наблюдава и регионът на перинеума на животното, които е около опашката, под ануса. Ако това място е много мръсно, това показва,че телето има диария.
Също така, погледнете леглото на животното, за да прецените какви са изпражненията. Понякога леглото  е толкова „наводнено”, течността  преминава през сламата или материала, с който е застлано  леглото и телето лежи на влагата.

Терапия
Малките телета с диария умират от загубата на течност, т.е. от дехидратацията и други метаболитни явления, свързани с нея. По този начин, първата мярка, когато се мисли за лечението на животни с диария, е използването на течности за хидратирането им.  Много е важно да се идентифицира етиологичният агент, който причинява диарията, тъй като без тази информация е невъзможно да се въведе програма за контрол и лечение  на диарията при телето, понеже има разнообразие от много различни агенти. Следователно, в допълнение към наблюдението на възрастовата група на животното, трябва да се вземат и  фекални проби за лабораторни анализи и идентифициране на етиологичните агенти.

 

 

 

1 КОМЕНТАР

  1. Имунобета е пребиотика, който приложен след 3 ден от отелването в млякото веднъж на ден ,стопира , пречи на ешерихиа коли да вземе превес и да се прояви диария!!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here