ЕС: Регламент 1012 – в действие

0

В наша статия:

„На дневен ред Законът за животновъдство”

написахме следното:
Интересното е, че досега никой не е казал или предложил нищо, по проекта за промени на ЗЖ.

Какво означава това – че селекцията не е приоритет на животновъдите  и техните организации. Селекцията е по скоро дума, синоним за получаване на пари.

Още повече, че селекцията ни вече ще се „ръководи” от Регламент (ЕС) 1012/2016 на ЕП, относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, който влиза в сила от 1 ноември 2018 г.

Б.А. в последствие внесоха предложения относно проекта НСГБ, НОКА и Асоциацията на Маришката овца. Асоциацията на Монбелиарда и Симентала, на свое събрание запозна фермерите с част от изискванията. Дори в техния сайт е публикуван Регламента, като точките засягащи работата на асоциацията и фермерите са оцветени. МЗХГ също поиска от Развъдните асоциации да съгласуват Развъдните си програми съгласно Регламента.

Всичко това обаче е капка в море. Именно по този Регламент ще бъде оценявана работата ни, по отношение на селекцията и репродукцията.
Как мислите, колко души са прочели тези над 170 страници Регламент. Как тогава ще се работи по регламента, като проверяващи и проверявани не знаят за какво става дума. В тази връзка ще се опитаме в няколко материала да ви поднесем най-важните неща от регламента.

 Този регламент предвижда и задължения за земеделските стопани, особено за тези, които искат да се възползват от обвързаната с производството подкрепа- европейската субсидия с най-голяма стойност в животновъдството.

Изпълнението на Разпоредбите на Регламент 1012 ще се проверяват от ИАСРЖ.
Един от задължителните критерии, за предоставяне на тази субсидия е включването на животните в родословните книги по породи и притежаването на сертификати за произход на допустимите животни.

Регламент 1012/2016 установява:

– зоотехнически и родословни стандарти за търговия с разплодни животни и техните  зародишни продукти.
– правилата за признаване на развъдните организации и развъдните стопанства и одобряването на техните програми за развъждане; 
– правата и задълженията на животновъдите
– правилата за регистрация на разплодни животни в зоотехническите регистри
– правила за тестване на ефективността и генетична оценка на разплодните  животни, правила относно издаването на зоотехнически сертификати за разплодни животни и техните линии; 
– правила за официалния контрол, по-специално за животновъдите и животновъдните стопанства, както и правилата за провеждане на други официални дейности; 
– правилата за административна помощ и сътрудничество за гарантиране на спазването от страна на държавите-членки.

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here