Ролята на ФАО в животновъдството

1

Секторът на животновъдството се развива безпрецедентно през последните няколко десетилетия. Нарастващото търсене в най-бързо развиващите се икономики в света за храни, получени от животни, доведе до голямо увеличение на животновъдството, подкрепено от значителни технологични иновации и структурни промени в сектора. Това нарастващо търсене се задоволява най-вече от търговското животновъдство и свързаните с него хранителни вериги. В същото време милиони хора в селските райони, все още държат добитъка в традиционните производствени системи, където те подпомагат прехраната и сигурността на домакинствата си.

Животновъдството допринася за 40% от световната стойност на селскостопанската продукция и подпомага поминъка и продоволствената сигурност на почти 1,3 милиарда души. Секторът на животновъдството е една от най-бързо развиващите се части на селскостопанската икономика. Растежът и трансформацията в сектора предлагат възможности за развитие на селското стопанство, намаляване на бедността и повишаване на продоволствената сигурност, но бързият темп на промяна рискува да маргинализира дребните собственици.

В много развиващи се страни, животновъдството е многофункционална дейност. Освен пряката им роля за генериране на храна и доходи, добитъкът е ценен актив, който служи като запас на богатство, обезпечение за кредит и съществена предпазна мрежа по време на криза.

Животновъдството е най-големият потребител на земни ресурси в света, с пасища и обработваема земя, предназначени за производството на фуражи, представляващи почти 80% от цялата земеделска земя. Фуражните култури се отглеждат в една трета от общата обработваема земя, а общата площ, заемана от пасищата, е равна на 26% от земната повърхност без лед.

Програмата на ФАО се фокусира върху устойчивото развитие на млекопроизводството, говеждото, свинското и птиче месото, както и производството на дребни преживни животни и животните. В него се вземат предвид, наред с другото, въпросите, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, отговорното използване на животинските генетични ресурси, устойчивото хранене на животните и храненето.
източник:ФАО


ФАО – Организацията по прехрана и земеделие (FAO) (на английскиFood and Agriculture OrganizationFAO, на френскиOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultureONUAA, в български текстове срещана и като ФАО) е специализирана агенция на ООН, която ръководи международните усилия в борбата срещу глада. В услуга както на развитите, така и на развиващите се страни, организацията действа като форум, на който всички нации се срещат като равноправни да договарят споразумения и разискват политики, свързани със световното прехранване. ФАО е също така източник на знания в помощ на страни, стремящи се да модернизират и подобрят своето селско стопанство, лесовъдство и риболов с цел гарантиране на продоволствена сигурност и прехрана за всички. Считано от август 2013 г., ФАО има 194 държави-членки плюс Ферьорските о-ви, Текелау и Европейския съюз като асоциирани членове
Уикипедия

1 КОМЕНТАР

  1. НЯМА ФАО НЯМА МЯО ИМА ЗОРОВ И ГЕРБЕРИТЕ ЩЕ ВИ ДОВЪРШАТ ВСИЧКИ ДО КРАК ТОВА Е ПОСТАНОВКАТА КОЯТО Е ДАДЕНА ОТ САЩ.ДА СЕ ОПРАЗНИ ТЕРИТОРИЯТА И ДА ОСТАНАТ САМО ИНДИАНЦИТЕ/циганите/ ЗАЩОТО САЩ ИМАТ ОПИТ КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ИНДИАНЦИТЕ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here