Момчил Тасков – новият Председател на зооинженерите

0

В петък, се проведе отчетно-изборното събрание на Съюза на зооинженерите в България. Мястото беше точно избрано, защото всички от бранша знаят, че „люпилнята“ на специалисти – зооинженери е Тракийския университет. Не случайно се каза, че при следващото връчване на дипломи на новите специалисти, номерата ще бъдат с пет цифри. Разбира се, не трябва да се подценява и Пловдивския аграрен университет, където през последните години също може да се получи диплома по животновъдство.
Както му е реда, бе прочетен отчетен доклад от досегашния Председател зооинж. Георги Йорданов.
Г.Йорданов:  – Работата през отчетния период бе на няколко нива: в дългосрочен план, в който да се утвърди Съюза, издигане на авторитета на колегията, квалификация на членовете на Съюза, младите зооинженери, международно сътрудничество. В краткосрочен план задачите са бяха – административни задачи, работа с младите колеги, професионално израстване, финансиране, и др.

Докладва се за изпълнението на някои от задачите и причините за неизпълнението на другите. Контролният съвет представи своят доклад, от които стана ясно, че само с членски внос е трудно да се води организационен живот.
Изказвания направиха проф. Радослав Славов, г-жа Ачкаканова, проф. Живко Кръстанов, Румен Андреев и още зооинженери. В изказванията се чуха предложения за подобряване работата със зооинженерите от регионите и консултативните съвети по животновъдство. В Съюза членуват близо 400 зооинженера и действително може да се направи много.
След обсъждането на кандидатурите и проведеното след това гласуване, за председател бе избран зооинженер Момчил Тасков, в Управителния съвет влязоха Радослав Славов, Евгения Ачкаканова, Мария Боева и от по-младата генерация – Владимир Вълчев и Евелина Недева.
Накрая, новото ръководство беше поздравено от г-н Михайлов от НСГБ, който им каза: поздрави за новия председател г-н Тасков. Нека и тук да работи така всеотдайно както и във фирма Агритоп. Направете така, че името зооинженер да се чува в цялата страна и хората да знаят какво правим.
Следващата среща на зоонженерите ще бъде на 17 декември в Пловдив, за връчване традиционните вече награди за зооинженер на годината.
Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here