Въпроси и отговори относно използването на запечатката преди доене

0

Въведение

Много експерти по контрол на мастита се застъпват за запечатката преди доене. Това всъщност е още едно оръжие в арсенала на фермера срещу мастита. Много фермери вкарали във фермата практиката на запечатване преди доене веднага забелязват огромно намаление при броя на клинични мастити и брой соматични клетки в млякото. Други фермери забелязват минимален ефект. Дискусията по долу е с цел да отговори на повечето общи въпроси задавани от фермерите.

Какво всъщност е запечатване преди доене?

Запечатването преди доене е практика на нанасяне на антибактериален дезинфектант преди слагане на апарата за доене. Това не е процес, който заменя друг процес свързан с хигиената или добрите практики по доенето. Тази практика ще ни гарантира, че вимето ще бъде чисто преди поставянето на апарата за доене и ще замени използването на душа за измиване на цялото виме.

Каква е целта на запечатката преди доене?

Запечатката преди доене се нанася върху цицките за да убие всички бактерии, които са се заселили там във времето между две доенета. Също запечатката преди доене се използва за сваляне на полепналата кал и нечистоти.

Колко дълго запечатката преди доене трябва да остане върху цицката?

Запечатката преди доене съдържаща антибактериален дезинфектант трябва да остане върху цицката поне за минимум 30 секунди.  Това гарантира, че запечатката преди доене е разполагала с адекватно време за въздействие. Ефективността на тази практика драматично намаля при съкращаване на времето през което е престояла на вимето.

Може ли да доя без да съм измил/избърсал/премахнал запечатката преди доене?

НЕ!Неприемливи субстанции за по нататъшният процес на преработка на млякото биха останали от запечатката преди доене в случай, че не се премахне надлежно от цицките преди поставяне на апарата за доене. В по-сериозни случаи може да доведе до връщане на млякото от преработвателното предприятие. Премахването на запечатката преди дене се извършва посредством еднократна кърпа или хартиени специализирани салфетки за виме преди да се сложи апарата за доене.

Колко чисти трябва да са цицките преди нанасяне на запечатката преди доене?

Органичния материал (мръсотията) бързо дезактивира (намаля действието) на активните вещества в запечатката преди доене. Това намалява значително ефективността, като това разбира се не означава, че Вие трябва внимателно да инспектирате всяка цицка преди нанасяне на запечатката преди доене и да премахвате и най-малката полепнала бучица кал. Силно калните цицки и виме трябва да се измият преди нанасяне на запечатката преди доене. Обезкосмяването на вимето допринася значително за невъзможността за задържане на нечистоти. Премахването на космите може да стане, като се подстрижат с машинка или опърлят леко с газова горелка.

След като бъдат почистени, цицките трябва а бъдат изсушени. Останалата вода върху цицките и вимето води до разреждане на запечатката преди доене и често съдържа органични примеси заедно с бактерии, които често се придвижват до цицковия канал. Това намаля значително ефективността на запечатката преди доене.

Кога трябва да се нанесе запечатката преди доене?

Фиксирайте кравата в доилната зала или мястото за доене и тогава нанесете запечатката преди доене. Така значително намалете възможността от повторно замърсяване на цицките и вимето след като вече е нанесена запечатката преди доене. Това да се осигури до момента в който дояча със собствените си ръце може да бъде следващата заплаха от замърсяване с вредни бактерии. Или с други думи последното което трябва да направите преди поставянето на апарата за доене е премахването на запечатката преди доене.

Каква част от цицката следва да бъде потопена?

Антибактериалния дезинфектант в запечатката преди доене трябва да покрие цялата цицка. Това се прави, защото цялата цицка влиза в контакт с чорапчето от апарата за доене. Цялата цицка трябва да е обилно дезинфектирана и почистена с запечатката преди доене за бъде процеса ефективен.

Ще доведе ли запечатването преди доене до увеличаване на времето за доене?

Запечатването преди доене ще доведе до нужда от допълнително време за полагането. Ако анализираме обаче нужното ни време за третиране и лекуване на клиничен мастит по време на доене виждаме, че това време е пренебрежимо малко. Следователно може да се окаже, че всъщност общото време за доене може значително да се намали на база месечно отчитане при намаляне на клиничните мастити по време на доене.

Трябва ли да използвам запечатката преди доене?

Изследванията показват, че използването на запечатката преди доене намалява случаите на клиничен мастит получен от патогени в околната среда/въздух. Това са маститосъздаващи бактерии, които влизат в контакт с цицката и вимето между две доенета. Запечатката преди доене обаче няма да може да компенсира в пълна степен липсата на елементарна хигиена в обора и доилното помещение.

При някой стада се използва система на изплакване на вимето докато животните са в чакалнята или по друг начин преди постъпване в помещението за доене. Това води до първично почистване на вимето преди постъпване в залата или помещението за доене. В тези случаи запечатката преди доене служи за стерилизиране на цицките преди поставяне на апарата за доене. В някои държави има наредба за пастьоризиране на млякото, където миенето на вимето преди доене е задължително, което води до навлажняване като цяло на вимето.

Запечатката преди доене трябва да се използва от всеки фермер, който има висок брой на случаи на мастит от патогени намиращи се в околната среда. Подобряване на хигиената съчетано с използването на запечатката преди доене максимализира ефекта до 100%. Заедно с прилагането на запечатката след доене, запечатката преди сухостоя и преди отелването водят до пълен контрол върху мастита получен от патогени намиращи се в околната среда.

Може ли да спра използването на запечатката след доене?

НЕ. Запечатката преди доене и запечатката след доене имат различни функции. Даже може да се каже, че запечатката след доене е с по-голямо значение при контрола и ограничаването на клиничните мастити. Не спирайте в никакъв случай да използвате запечатката след доене след започването използването на  запечатка преди доене. Двете запечатки са създадени да се борят с принципно различни патогени създаващи клиничния мастит.

Коя запечатка преди доене да използвам?

Запечатката която сте избрали да използвате трябва да е съпроводена поне с информация от изследвания за нейната ефективност направени в контролни ферми. Това се отнася както за запечатката преди доене така и за запечатката след доене. Също на етикета трябва ясно да е отбелязано, че това е запечатка предназначена за полагане преди доене. Има безброй продукти на пазара, които покриват тези критерии и също толкова ,които не ги покриват. Някои продукти са етикирани като такива за използване преди доене, други като такива след доене, други като комбинирани. Ако не сте сигурни в употребата на правилния продукт за Вашата ферма, обърнете се към търговеца да Ви представи първо доказателства от проведени експерименти за ефективността на предлаганата запечатка преди доене.

Потапяне или пръскане?

Много фермери предпочитат да нанасят запечатката преди доене с пръскане вместо потапяне. Това е доста ефективен метод стига да се прави правилно. Уверете се, че запечатката преди доене покрива равномерно всички цицки а не само едната част на вимето. Ъгъла на впръскване трябва да е нагоре към вимето за да имаме цялостно и равномерно покритие с дезинфектанта. Потапянето трябва да става също на цялата цицка а не само на цицковия отвор или предния край.

Мога ли да си реша проблема с маститите получени от околната среда чрез запечатване преди доене?

НЕ. Запечатването преди доене води до унищожаване на много от вредните микроорганизми, които се намират върху вимето, но не на 100% всички. Вероятно някой от останалите ще проникнат през цицковия канал и ще доведат до мастит. Също много други микроби, които ще проникнат в цицката непосредствено преди доенето могат да доведат до мастит. Или за съжаление не можем да намалим до 100% случаите на мастит предизвикани от околната среда, но можем да ги снижим до минимална, пренебрежима бройка

Какво да направя ако се наложи някоя от кравите да бъде „изкъпана“ преди доене?

Дори при най-добрите хигиенни условия, вимето на някоя от кравите може да се наложи да бъде измито обилно с вода. Мийте вимето внимателно, струята вода от маркуча или пистолета да бъде по възможност насочена надолу за да се избегне попадането на острата струя вода върху вимето. След това вимето трябва старателно да се подсуши с кърпа/хавлия за еднократна употреба или специална хартия за виме преди да се нанесе запечатката преди доене.

Заключение

Запечатването преди доене не заменя запечатката след доене или други хигиенни практики касаещи предпазването от мастит предизвикан от външната среда. Разглеждайте запечатването преди доене като още един способ за борба с мастита. Правилното прилагане води до драматично намаляне на случаите на мастит и броя на соматични клетки в млякото, както и до подобряване значително здравния статус на животното.

гр. Русе
бул. “Липник” № 128
тел. 00359 82 84 21 39

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here