Месодайното говедовъдство – къде и колко

1

Месодайното говедовъдство преминава през големи структурни промени в световен план. Търсенето в развития свят в момента е в стагнация, докато в развиващия се, нараства.

 • Производството се увеличава с 28% през последните 20 години, при 11% по-малък брой животни.
 • С най-добре развито експортно говедовъдство е Австралия, следвана от САЩ, Нова Зеландия, Парагвай и Уругвай.
 • Най-бързо растящият пазар през последните 20 години е Хонконг – с ръст от над 500%, следван от Южна Корея и Филипини. От близките до България страни интерес представляват пазарите на Саудитска Арабия и Израел.
 • Цената на говеждото месо достига своеобразен връх пред последните пет години. Очакваме период на продължителен спад на цените на говеждото близо до историческите им нива, което ще го направи по-атрактивно на пазара.
 • По оценки на ОИСР глобалното потребление ще нарасне с 5% до 2020 г. и с 10% до 2025 г,. спрямо сегашните нива.
 • България няма традиции в месодайното говедовъдство и секторът има по-скоро символичен характер в структурата на селскостопанската продукция.
 • Масовата продукция на говеждо месо в страната идва от животни, които практически погледнато не са за месо. Това, заедно с наличието на значителен сив сектор, обяснява защо изкупните цени на животните за месо в страната са най-ниски в целия ЕС.
 • Водеща роля във вноса на говеждо месо в страната имат Холандия, Испания, Полша, Италия, Франция;
 • Месодайното говедовъдство в България има потенциал за развитие, както по отношение на производствена база, така и що се отнася до стимули и реализация, така че да задоволи вътрешния пазар на 100%;
 • Икономически ефективни могат да бъдат стопанствата с 40-50 и повече месодайни крави. Стимулите трябва да бъдат насочени така, че да се мотивират по-малките стопанства да увеличават броя животни, да излизат на светло и да полагат целенасочени усилия за развъдна работа.
 • Най-сериозните спънки пред сектора са огромният сив сектор (около 50%), неефективният механизъм на подпомагане, липсата на контрол по веригата „раждане/регистриране на теле-транспорт-угояване-клане“ и слабата развъдна дейност;
 • Проблемите на месодайното говедовъдство не могат да бъдат решени самостоятелно – те трябва да се решават в комплекс от мерки, засягащи и млекодайния сектор и механизма на субсидиране като цяло, така че да се стимулира изсветляването на животновъдния и преработвателен сектор.

Средното кланично тегло при говедата се е повишило с 30% през последните 50 години.
Глобалното потребление на говеждо се очаква да нарасне с 5% до 2020 г. и с 10% до 2025 г.
Търсенето в развиващият се свят се очаква да се увеличи с 14% до 2030 г.
Сред най-бързо растящите пазари на говеждо са Хонконг, Филипините, Саудитска Арабия, Израел, Китай и др.
Австралия измести Бразилия от лидерската позиция в износа на говеждо месо в света през 2015 г.
Китай остана най-сериозната дестинация за износ в Азия с нужда от 700 хил. тона месо през 2016 г. За 2017 година – няма съществени разлики в първите места на класацията.

Govedovad.com

 

1 КОМЕНТАР

 1. СТИГА СИ КОМЕНТИРАЛА НЕЩА ОТ КОИТО НЕ РАЗБИРАШ НЕЩАСТНА ДАСКАЛИЦЕ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here