Не е повод за радост – по заплащане на труда, не сме последни

4

2 евро/час в Румъния,
7.7 евро/час в Испания!

Последният доклад на Европейската комисия за фермите в ЕС показва, че румънските селскостопански работници получават най-малко пари за своята работа, отколкото работещите същата в други страни на ЕС.

През октомври бе публикуван доклада “Общ преглед на икономиката на селското стопанство в ЕС”. Доклада се основава на информация, предоставена от мрежа за земеделска счетоводна информация за 2014, 2015 и 2016 г. В документа се подчертава разнообразието на селскостопанските структури и системи за ЕС, но и различията  между секторите и между държавите-членки.

Докладът показва, че в Румъния и в Хърватия най-разпространената форма на селскостопанска работа, това е работата на семейството – фермери.
Работещите в областта на земеделието  получават най-малко пари за работата си в Румъния, където през 2015 г. те са получавали средно до 1,9 евро/час ,
в България по – 2,2 евро/час,
Гърция и Хърватия – 3,1 евро/час,
Полша – 3,2 евро/час,
Литва – 3,6 евро/час.

Най-добре платени са служители в Дания – 23,4 евро/час,
Швеция – 20,6 евро/час;
Холандия – 16,1 евро/час.

В страните, в които работят хора от източните страни на Европа са получавали  през 2015 г. средно по 7,7 евро/час в Испания,
9.5 евро/час в Италия
13 евро/час в Германия и Франция.

Средна работна заплата в селското стопанство  през 2015 г. е 7,9 евро/час в ЕС-28 ,
и съответно 10.8 евро/час в ЕС-15.
В новите страни членки присъединени след 2004 г заплащането е  само 3,6 евро/час.

Структурата на фермите също е различна.
Средният размер на стопанствата е 529 хектара в Словакия,
204 хектара в Чешката република и
158 хектара в Обединеното кралство.

Най-малките ферми са в Кипър – средно 11 ха,
Гърция – 10 ха и
Малта – под 3 ха.
Средният размер за ЕС-27 е  34 хектара през 2014 – 2015 г.

Средната цена за аренда за земя в ЕС 28 е 189 евро/ха.
Повечето фермери плащат В Холандия през 2015 г. –  за 1 хектар земя се е изпращало по  860 евро.

 

4 КОМЕНТАРИ

  1. Не може защото парите се изяждат от нашата администрация погледни една Дания

  2. да горката България всеки трети я заграбва най много големците с лъскавите коли….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here