400 проверки на ден

0
По 400 проверки на ден, са правили Имат и добри попадения – бракувани и унищожени над 300 000 бр яйца и 15 т храни. И въпреки това, все нещо остава скрито.
Само преди няколко дни видяхме по телевизията, как се продава месо в торби по пазарите. И то при една изключително тежка епизодична обстановка в страната. Интересното е също, че самите граждани, които са застрашени от зараза при купуването на това месо, са неутрални или само гледат от страни.
Трябва ли да се заразят стотина човека, както стана преди няколко години и тогава да реагираме. Цялата работа е, щом огънят е далеко от къщата ми, какво ме интересува.
Не забравяйте – огънят пълзи, но не подминава.
Govedovad.com 

13 111 проверки извърши дирекция
„Контрол на храните“ през месец ноември

През месец ноември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно и на заведения за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

 • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 111;
 • Издадени предписания – 540;
 • Съставени актове за установяване на административни нарушения – 120;
 • Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр. ;
 • Изтеглени и насочени за унищожаване 15 317 кг храни и 310 540 бр. яйца.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки са:

 • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
 • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни и некоректно етикетирани, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
 • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

 Изготвени становища и предложения:

 • Към институции и ведомства – 41 бр.
 • Към фирми и граждани – 22 бр.

Обработени сигнали и жалби:

 • Към институции и ведомства – 23 бр.
 • Към фирми и граждани – 17 бр.

БАБХ

Govedovad.com
Всички права запазени. Позоваването на Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР