Уикенд – Говедовъдни новини

0

ШВЕЙЦАРИЯ.  Броят на едрия рогат добитък е спаднал с 1,5% тази година, според швейцарската асоциация на земеделските производители. Броят на млечните крави е намалял с 1,8%, (но се наблюдава постепенно стабилизиране), в сравнение с последните години. Тази година са родени 350 198 женски телета, с 20 000 повече от мъжките и това е благодарение на все по-голямото използване на сексирана сперма.


ШВЕЙЦАРИЯ: Общо 65 говеда са дали положителни резултати за вируса на болестта син език, до края на ноември. Изследвани са 2741 животни от ЕРД от 43 стопанства. Новите инфекции обаче не се очакват до пролетта на 2019 г Заразените телета, които трябва да бъдат убити, ще бъдат заплатени на собствениците. Заплащането във всеки Кантон е  различно, определено от управата на Кантона. Ще се спазва обаче следното правило – когато се  определя компенсацията,  това трябва да става така че, за умъртвените животни  да се получава най-малко от 60 и не повече от 90 процента от прогнозната стойност на телето.


УКРАЙНА: През първите 9 месеца на 2018 г. в Украйна са открити  52 стопанства в животновъдството.
В областта на отглеждането на едър рогат добитък са открити 29 обекта с капацитет от 6.4 хил. крави.
В свиневъдството има 12 открити обекта за 14,5 хиляди, а в птицевъдството – 5 обекта с капацитет 24 800 000 броя.
Освен това делът на висококачественото сурово мляко, доставено на преработвателните предприятия, е увеличен. През първите 9 месеца на тази година производството на мляко е увеличено с 33,8%.


 БЕЛАРУС: Русия и Беларус се договориха през 2019 г доставките за Русия да бъдат в рамките на  4,9 милиона тона за мляко и млечни продукти и 320 хиляди тона за месо и месни продукти. Млякото и млечните продукти са пет пъти повече колкото произвежда България годишно.


 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here