Казахстан удвоява броя на говедата и овцете

0

Това звучи като решение на ЦК на БКП, но е факт.

ИА “Svetich” позовавайки се на пресслужбата на Министерството на земеделието излезе със следното съобщение: разработена е програма  насочена към развитието на мрежа от ферми. Средните оптимални размери на фермите, трябва да са със 100 животни (50 за разплод), тъй като този вид ферми, са по-рентабилни и по-устойчиви на пазарните промени. При разработването на проекта, е използван опитът на страните с развито месодайно  говедовъдство, като Канада, САЩ, Уругвай и Австралия.
Международни експерти отбелязват, че развитието на отглеждането за месо говеда, е възможно само там, където има пасищни ресурси. По тази причина програмата е разработена, като се имат предвид следните предимства :
– Казахстан е на пето място в света по отношение на пасищата, повече от 180 милиона хектара пасища са достъпни за добитъка;
– лесно може да се създаде солидна фуражна база, има възможности за напояване на повече от 2 милиона хектара земя;
– Повече от половината от населението живее в селски райони, които имат умения да работят със селскостопански животни;
– близостта до стратегическите пазари на Китай и Иран, гарантира експортно ориентирана индустрия.

На участниците в проекта, ще бъдат предложени мерки за държавна подкрепа :
– приоритетно разпределение на обекти за ферми;
– преференциални заеми на земеделските стопанства, за закупуване на добитък, закупуване на машини и оборудване, създаване на пасищна инфраструктура;
– създаване на типични ферми за обучение на бъдещи земеделски производители;
– подобряване на данъчната система;
– финансиране на създаването на напоявана земя за производство на фураж;
– локализация на всички свързани индустрии.
Изпълнението  на Стратегията, ще създаде нови работни места за 80 хиляди души. За семейните ферми, занимаващи се с едър рогат добитък, овце и отглеждане на коне, ще се разширят сферата на използване на пасища с 58 млн. хектара, достигайки до 100 милиона хектара.
За да се удвой броят на говедата и овцете.
Един милион хектара трябва да достигне  напояваната земя.
Стратегическото направление е привличането на големи чуждестранни инвеститори в месната промишленост. Понастоящем големите компании като “Кремонини група  компании”, австралийската компания Cedar Group, американската компания Global beef влизат на пазара в Казахстан. Всичко това, трябва да се включи  в рамките на програмата за развитие на селското стопанство членка през  2017-2021.

На 01.01.2018г. всички категории селскостопански животни, имат увеличение в сравнение с 2016 г:
-коне с  6.9%,
-камили – с 7.2%,
-едър рогат добитък – с 5.5%,
-птиче месо – с 8, 1%,
-овце и кози – с 0,8%..

Брой отглеждани животни:
говеда  -6.7 млн. бр.
овце и кози – 18.3 млн. бр.
коне – 2.4 млн. бр. и
камили – 193 хил. бр.

Селскостопански животни са концентрирани в домакинствата: 57,3% говеда, 58,7% от овце и кози, 59,3% от прасета и 53% от камили, 50,3% от коне. Птиците са съсредоточени в селскостопански предприятия (72% от общия брой).

В сравнение с 2016 г. производството на всички видове месо, в живо тегло, се е увеличило с 5.4%. Млякото е  повече с 3%, получено е с 1,2% повече вълна и 7,3% – яйца.

Това звучи като решение на ЦК на БКП, но е факт.

ИА “Svetich” позовавайки се на пресслужбата на Министерството на земеделието излезе със следното съобщение: разработена е програма  насочена към развитието на мрежа от ферми. Средните оптимални размери на фермите, трябва да са със 100 животни (50 за разплод), тъй като този вид ферми, са по-рентабилни и по-устойчиви на пазарните промени. При разработването на проекта, е използван опитът на страните с развито месодайно  говедовъдство, като Канада, САЩ, Уругвай и Австралия.
Международни експерти отбелязват, че развитието на отглеждането за месо говеда, е възможно само там, където има пасищни ресурси. По тази причина програмата е разработена, като се имат предвид следните предимства :
– Казахстан е на пето място в света по отношение на пасищата, повече от 180 милиона хектара пасища са достъпни за добитъка;
– лесно може да се създаде солидна фуражна база, има възможности за напояване на повече от 2 милиона хектара земя;
– Повече от половината от населението живее в селски райони, които имат умения да работят със селскостопански животни;
– близостта до стратегическите пазари на Китай и Иран, гарантира експортно ориентирана индустрия.

На участниците в проекта, ще бъдат предложени мерки за държавна подкрепа :
– приоритетно разпределение на обекти за ферми;
– преференциални заеми на земеделските стопанства, за закупуване на добитък, закупуване на машини и оборудване, създаване на пасищна инфраструктура;
– създаване на типични ферми за обучение на бъдещи земеделски производители;
– подобряване на данъчната система;
– финансиране на създаването на напоявана земя за производство на фураж;
– локализация на всички свързани индустрии.
Изпълнението  на Стратегията, ще създаде нови работни места за 80 хиляди души. За семейните ферми, занимаващи се с едър рогат добитък, овце и отглеждане на коне, ще се разширят сферата на използване на пасища с 58 млн. хектара, достигайки до 100 милиона хектара.
За да се удвой броят на говедата и овцете.
Един милион хектара трябва да достигне  напояваната земя.
Стратегическото направление е привличането на големи чуждестранни инвеститори в месната промишленост. Понастоящем големите компании като “Кремонини група  компании”, австралийската компания Cedar Group, американската компания Global beef влизат на пазара в Казахстан. Всичко това, трябва да се включи  в рамките на програмата за развитие на селското стопанство членка през  2017-2021.

На 01.01.2018г. всички категории селскостопански животни, имат увеличение в сравнение с 2016 г:
-коне с  6.9%,
-камили – с 7.2%,
-едър рогат добитък – с 5.5%,
-птиче месо – с 8, 1%,
-овце и кози – с 0,8%..

Брой отглеждани животни:
говеда  -6.7 млн. бр.
овце и кози – 18.3 млн. бр.
коне – 2.4 млн. бр. и
камили – 193 хил. бр.

Селскостопански животни са концентрирани в домакинствата: 57,3% говеда, 58,7% от овце и кози, 59,3% от прасета и 53% от камили, 50,3% от коне. Птиците са съсредоточени в селскостопански предприятия (72% от общия брой).

В сравнение с 2016 г. производството на всички видове месо, в живо тегло, се е увеличило с 5.4%. Млякото е  повече с 3%, получено е с 1,2% повече вълна и 7,3% – яйца.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here