Комисията каза „ДА“ на законопроекта за Закона за животновъдство

0

Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, каза „ДА“ на Законопроекта по животновъдство с 21 гласа, за внасяне в Пленарна зала, за първо четене.
Законът се променя, най-вече за синхронизиране с влезлия в сила  Регламент (ЕС) 1012/2016 на ЕП, относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, който влезе в сила от 1 ноември 2018 г.
Това направиха и много от останалите членки на Съюза.
Всъщност, предлаганите промени, отново се отнасят до засилване и централизиране на властта, върху развъдните асоциации.
Много енергия се отдели също и за състава на Съвета по генетични ресурси. Дори в текста се записа и за включването в съвета и на Председателите на асоциациите. Ако беше записано представител на асоциацията да, ама защо точно Председателя интересно. Най- заинтересовани от промените може би са тези, които се занимават с репродукцията. На тях пък, въобще не им се чу гласа при общественото обсъждането.

Законопроектът  пред комисията е  представен от заместник-министър Иванов. Основните промени са свързани с получаването на разрешение за извършване на развъдна дейност, което се издава на признати развъдни организации, с одобрени развъдни програми.
ИАСРЖ  задължително ще извършва предварителна проверка на място, за наличието на декларираните в заявлението обстоятелства.

Следващата група промени, е свързана с прецизиране на функциите и правомощията на ИАСРЖ.
Тя ще отразява, породата и развъдния статус на животните, под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на БАБХ. Предвидено е агенцията да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи.
Дублиране на дейности.
Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.
Този казус също е много неясен. ИАСРЖ не извършва такава дейност.
Дава се възможност агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации.

Предвидени са нови административно наказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност.
Парламентарната група на ДПС настояха в закона да бъдат разписани текстове, които да регламентират отношенията между фермерите и развъдните организации, и техните права и задължения. Препоръчаха статутът на ИАСРЖ, като компетентен контролен орган, да бъде изрично записан в закона. Много точни допълнения
Групата на БСП поиска разяснения за праговете животни при аборигенните породи. Отговора е, че Селскостопанската академия ще разработи методика за определяне на тези минимални прагове, която ще бъде представена в най-скоро време.

Обединени патриоти настояха, за засилен контрол, върху дейността на развъдните организации и за значително завишаване на имуществените санкции, предвидени в закона, които според тях са твърде ниски, за да осигурят дисциплиниращ ефект.

В заключение, депутат Десислава Танева заяви, че направените от народните представители предложения, ще бъдат обсъдени и взети предвид, между първо и второ гласуване на законопроекта.

Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени. Позоваването на Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд е задължително

ОСТАВИ КОМЕНТАР