Възраст на заплождане на юниците

0

В статиите ни –

„Кога юницата става крава“

и

„Юницата става крава на 22 месеца“

логично активираха вниманието на нашите читатели. Защото преди всичко това е свързано с икономиката на фермата, правилното отглеждане на телетата и разбира се, че няма да пропуснем най-важния фактор през последните години – субсидиите.

Ще ви запознаем с вижданията и практиките на румънските говедовъди, по отношение възрастта на заплождането на юниците.
В Румъния все още водещо е правилото – минималната възраст на заплождане на юниците, според породата.
Много пъти, в желанието да се реализира по-бърза печалба, някои наши говедовъди бързат да заплодят младите животни. Това все повече се налага при съвременното говедовъдство, но преди да заплодим трябва да се разгледа поредица от знаци, показващи дали една юница е готова за производство.
В зависимост от породата има някои правила, които помагат на фермерите, да вземат решение, относно първото заплождане на юниците:

¤ Първото покриване или осеменяване на румънската черношарена порода, може да се извърши при тегло над 380 килограма и възраст 17-18 месеца;
Тези от кафявата порода се заплождат при достигането на 350-360 килограма и възраст 18-19 месеца;
Първото осеменяване при породата Холщайн, може да се извърши след достигането на минимум 360 килограма, което се случва на възраст около 13-14 месеца.

¤ В допълнение към теглото и възрастта, земеделските стопани трябва да вземат в предвид и няколко общи аспекти, които показват оптималния срок за заплождане независимо от породата.
Оставените за разплод телета, достигат пубертета на 9-12 месеца при мъжките и 7-12 месеца при женските, но това е с много висока вариабилност в зависимост от другите фактори, особено порода и хранене.
Развитието на тялото е съществен елемент в програмата за заплождане на женските телета. Те трябва да имат минимално развитие по отношение на зрелостта на тялото: 70-75% от теглото, 90-95% от височината, 85-90% от дължината и дълбочината, 80-85% от широчината в сравнение с възрастните животни.

¤ Освен това животните, които ще се заплождат трябва да имат добра хармония на тялото, да имат пропорционални сегменти и да са здрави..

¤ Програмирането на заплождането е в зависимост от вида на стопанството и целта, която се преследва за подобряване на телесната маса за всяка порода. В елитните стопанства, се препоръчва при заплождането телетата да имат телесна маса от 400-420 кг, а в производствените стопанства 360-400 кг.

¤ Ранното заплождане на телета може да представлява риск за животните. Ако една юница е заплодена прекалено рано, тя може да получи забавяне в развитието си, а и бременността може да не премине нормално. Получените телета са изложени на риск от заболяване и производството на първа лактация ще е на ниско ниво.
Ако една юница влезе прекалено късно в размножаването, съществува риск от проблеми със заплождането, поради голямата вероятност да има дегенерация на яйчниците. Също така е възможно наличието на кисти на яйчниците и неподходящо бъдещо развитие на вимето, както и влошаване на структурата му, поради закъсняване с функцията на млечната жлеза.
Тук трябва да се добавят и икономическите резултати, които разбира се, са надолу- намаля се броя на телетата и производството на мляко за продуктивния живот.

Ако по невнимание изпуснете биковете и те заплодят юнички в ранна възраст, препоръчително е да ги храните обилно по време на бременността и след отелването. За тези юници дойния период трябва да бъде съкратен до максимум 6-7 месеца, независимо от ежедневното производство на мляко. Второто им заплождане трябва да стане поне 120 дни след отелването.
________________________________________

Пубертет  е периодът от развитието на  човека , фаза, при която  детето  преминава, за да се развие във възрастен индивид. Това е процес, който продължава години и е свързан с редица физиологични, емоционални и интелектуални промени. Така както представителите на по-нисши класове от животинския свят преминават през различни етапи в своето развитие, докато достигнат половото си съзряване, наречено  има го , така и човекът изживява своята метаморфоза, която да го превърне в способен да се  възпроизвежда  индивид.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here