Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 137 от 10.01.2019 г.

0

Вчера публикувахме част от Решенията на УС на ДФЗ.
Държим нашите читатели да получават информация от „извора“.
Публикуваме Решенията на УС.

ОСТАВИ КОМЕНТАР