ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /8/

Основаване на първото говедовъдно дружество в с.Дерманци

Както се разбра от статията 

Организиране и създаване на млекарски кооперации в говедовъдните центрове /7/

се случва и въпреки многото препятствия, те съществуват, а в някои райони са постигнати много добри резултати. Разбира се без подкрепата на държавата е било трудно да просъществуват и постепенно на повечето места спират дейността.

Какво се случва обаче с развъдните дружества.

При състоянието, в което се намираше нашето говедовъдство, така, както в общи черти се очерта дотук, не можеше да не се предприеме нещо за подобряването му. Едно от средствата за това беше подетата за образуване на говедовъдни дружества, чрез които да се провеждат мероприятия за извеждането на говедовъдството от примитивното му състояние. По този въпрос не е имало други становища освен тези две, които вече посочихме, а именно: какви да бъдат дружествата – млекарски или чисто развъдни. Че становищата бяха две, беше без значение. Важното беше, че се появи стремеж да се тръгне по пътя, по който са минали и вървят напредналите по отношение на говедовъдството страни.

За организирането на говедовъдните дружества е писано доста от страна и на агрономите, и на ветеринарните лекари, и няма смисъл да се спираме и приписваме кому се пада заслугата за това. Заслугата е на онези, които преминаха от думи към дела и поставяха началото на една дейност, за резултатите, от която историята трябва да им определи място на заслужили основоположници на културното говедовъдство в България. Подкрепяме това мнение със следните исторически бележки от миналото. По случай юбилейната изложба в с. Дерманци, Луковитско, Минко Стоев пише следното:

„Беше през 1914 г. колегите-агрономи Г. Хлебаров, С. Луканов и пишещият тези редове току –що бяхме се завърнали от специализация в чужбина и бяхме назначени за агрономи в областта на сивото българско говедо, за да проучим начините за неговото подобрение. Предстоеше ни да обходим селата и районите, където имаше най-благоприятни условия да съсредоточим нашата дейност.

Трябва да отбележа, че ни предстоеше работа при крайно неблагоприятни условия. Заплатите, които получавахме, бяха съвършено малки, нямахме превозни средства и бяхме принудени да обикаляме районите си пешком, с раници на гръб. Понеже трябваше да носим и разни измервателни уреди за измерване на добитъка, населението ни смяташе за ловци, планоснимаци и др. На нас ни бяха необходими и материални средства, каквито министерството не можеше да ни даде. Тогава се обърнахме към Българското земеделско дружество, което одобри нашият план и в кръга на възможностите си ни помогна с парични средства. С тях ние можахме да устроим локални изложби и прегледи на дружествения добитък.“

При много спънки и противодействия от различно естество на 3 ноември 1914 г. в с. Дерманци, Луковитско, се основа първото говедовъдно дружество. В протокола на събранието е отразено следното:

Днес 3 ноември 1914 г., по покана на държавния агроном М. Стоев, „ жителите на с. Дерманци, които притежават говежди местен добитък, се събрахме в училището, за да разменим мисли относително основаването на говедовъдното дружество за развъждането на местното искърско говедо в чисто състояние и решихме:

  1. Основаваме говедовъдно дружество за развъждане на местното говедо, като ставаме негови членове. Седалището на дружеството е с. Дерманци – община същата, Луковитска околия и т.н. “

Тези „изпаднали германци“, както ги наричаха несведущите тогава селяни, продължиха работата си и основаха говедовъдни дружества в селата на бившите Луковитска, Белослатинска, Оряховска, Плевенска, Ловешка и Севлиевска околия.

Така се постави началото на частната инициатива в подобрителната работа по говедовъдството у нас.

из книгата “История на съюза на говедовъдните дружества в България”
– автор Марин Кръстев , земиздат – 1969 год

За Govedovad.com – Дафина Велкова

Свързани статии:
1. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /1/ – Началото
2. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /2/ – Проучването
3. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /3/ – Мероприятия
4. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /4/ – Породата
5. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /5/ – Дружествата
6. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /6/ – Дружествата (продължение)
7.  ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /7/ – Кооперативни млекарници (началото)
8.  ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /8/ – Говедовъдни центрове
9.  ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /9/ – Укрепването
10.  ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /10/ – Учредителен конгрес
11. ПЪТЯТ ДО ДНЕС – говедовъдството на България /11/ – Наредби, мерки, привилегии

ОЧАКВАЙТЕ поредната  статия за Историята на Говедовъдството на България 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here