Изкуствено осеменяване, селекция и 3750 кг мляко…..

3

Три  от факторите – репродукция, изкуствено осеменяване и селекцията, оказват голямо влияние на икономиката на говедовъдната ферма. Трите фактора са свързани и трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да има добър специалист по репродукция и осеменяване на кравите, добра и коректна фирма за внос на семенна течност, и добри селекционери, които да контролират тези процеси в стадата.
Ясно е, че при нас има големи пропуски в работата на този отбор, защото от години средната млечност на млечното ни стадо твърдо се движи около 3700 кг от крава, и то от години назад. Разбира се, трябва да се каже, че имаме и доста високопродуктивни стада и средната млечност при тях е над 10 000 кг, но това са стада основно от вносни животни.
Имаме и наши стада, създадени чрез горе цитираните методи в България.

Анализирайки поотделно факторите на успеха, по първия- репродукцията и ИО, пропуските са много. Тук място за спор няма. Всеки фермер, ако си изчисли дните между двете отелвания, ще види, че са над 400, което си е направо катастрофа. Вероятно има и изключения. С една дума, малко се работи с кравите, по отношение на репродукцията.

Броят на техник осеменителите намалява непрекъснато, по следните причини:
–  школата в Сливен от три години не работи
–  народните селски крави, ги няма, което означава, че няма работа за осеменителите по селата, и така малките фермички остават също без осеменяване. Вследствие на това цената на услугата се повишава, и останалите малко на брой фермери, отглеждащи по няколко крави, просто не използват тази услуга. Това разбира се, оказва влияние върху броя на осеменените крави, съответно и на прогреса.
– следващият фактор, е коректността на фирмите вносителки на семенна течност. Тук не разбирайте, че зад тази дума се крие качеството на спермата. Става дума за нещо по голямо – за произхода на материала и неговата легитимност. Имаме такива случаи на незнайна сперма, колкото и фирмите да се кълнат, че това не е така. На терена действат 10-12 фирми вносителки. Вероятно техният брой ще намалее след няколко години, защото намалява броят на млечните крави /основно при тях се осеменява изкуствено/. Битката ще бъде жестока, то и сега тя си е в разгар. Вероятно ще останат няколко фирми и ще приемат немският модел с един разносвач, който ще предлага едновременно сперма от останалите на терена фирми-просто икономия на гориво и другите материални разходи.

Процентът на осеменяваните крави е малък, и се движи от 30 до 50% от наличните крави. От проведена от нас анкета, се разбира, че едва 50% от фермерите се интересуват от качеството на спермата, по отношение на генетичната ѝ стойност. Други 25%-30%  въобще не се интересуват, с какво се осеменява. Обикновено казват – слагай 20 дози от най-евтината. Или казват- каквото докторът извади от гюма. Хубавото е, че все пак осеменяват. Тук има и една друга, евтина сперма, която се предлага от Селекционните центрове. Защо се предлага сперма от комерсиалните млечни породи, която нито е тествана, нито има информация за дъщери, ако искате прибавете и никаква информация в дълбочина за самите разплодници. Вредим, или помагаме, как мислите. Долу горе звучи като прословутото to be or not to be (да бъдеш или да не бъдеш).

Друг много важен фактор при закупуването на сперма, са управителите на големите ферми. Съвсем по човешки и те не издържат на бонусите, които им предлагат някои фирми и правят двоен фал. Първият е, че използват не най-подходящата генетика и вторият е, че купуват от най-скъпата сперма, защото бонуса е по-примамлив. Така че, големите фермери да са нащрек. Всъщност, няма нищо изненадващо в това. Това са нещата от живота,  с които се сблъскваме всеки ден по телевизията.

Остават и последните 25% от фермерите, които се интересуват от биците, запознати са много добре с педигрето им. Някои от фермерите, са посетили изложения в Европа и са виждали и бици и дъщери на  бици. Боравят много добре с каталозите, и си водят пълни записи. Разбира се, в тези ферми резултатите са най-добри.

Третият фактор – селекцията, е също изключително важен. Засега асоциациите вземат  млечните проби, обработват  данните и получават някаква обобщена информация, която на никой не може да послужи. С други думи истинската селекция е загърбена. На много малко места се правят случни планове, по правилата. Линейната оценка се прави от специалисти на фирмите за продажба на спермата. Същите фирми, разполагат с програми за изготвяне на случните планове. Е, в програмите са заложени до 32 признака, ние залагаме само информация за произход, линейна оценка, ако е направена от продавачите на сперма. Интересното е, защо информацията от книгите на асоциациите, не се вкарва също в подготвителната таблица. От фирмите споделиха, че просто такава информация не им се предоставя. Ползата е само една, поне се избягва отчасти стихийният инбридинг. Мислим, че всички говедовъди знаят, че 90% от сега действащите бици, са с произход от две генеалогични линии на породата Холщайн, и нивото на инбридинга трябва да се има в предвид. Ние все още не сме синхронизирали, как да изписваме номерата на разплодниците в развъдната книга. Някъде се пише ID номера, другаде номера в държавата, в която е роден бикът. Това внася проблем при търсенето на биците в различните информатори и съставяне на случните планове.

Ясно е, че в тази посока, асоциациите имат много да наваксват. Вместо да се мъчат да правят неща, които хората са ги правили от преди 30 години, да се съберат, обсъдят и вземат решение   за   използване развъдната стойност на майките, използвайки ДНК анализа. По този начин с малки или големи подобрения /специалистите ще кажат/,  ще се натовари и новата /стара/ генетична лаборатория, която само я откриваме и обсъждаме по телевизията.
Тази схема на селекция /предложена по-горе/, искаме, не искаме, ще стане. Ако асоциациите, науката и държавата не я внедрят, просто самите фермери ще го направят.
По същия начин стой и въпросът и за кръстосването на породите. Науката също трябва да вземе отношение по този въпрос. Но не приемаме, да ни се казва: –
„в Норвегия температурите са минус 25 градуса и при +40 градуса, какво ще стане с тези животни”.
Голяма част от нашите фермери не са номади, те имат добри обори с вентиларори и вода през лятото, ако това е причината.

Дотогава фермерите трябва да си искат случен план, от обслужващите ги звена, заложен на три фундамента /засега/

  • Информация за родословия – всички крави записани в Главния раздел на Хардбука имат необходимата информация за родителите.
  • -развъден индекс – тук фермерът трябва да е наясно, каква трябва да бъде визията на фермата след десет години. На практика, това е какво трябва да се постигне – млечност, качествени показатели на млякото, екстериорни характеристики и др.
  • Линейна оценка – някой трябва да я направи. Нормално е това да са асоциациите – самото им име и дейност са такива.
  • И всичко това, до време, докато се внедрят новите, модерни методи на селекция, които се използват в Европа.  Дойде време селекционерите да захвърлят куфарчетата
  • / образно казано, една част ще ги имат/ и да се заемат с истинската селекция. Времето на инспектори и ученици мина. Сега трябва да превземем кота 4000 кг мляко, а защо не и нагоре.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

3 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here