За доенето на кравите – неща, които знаем

На пръв поглед доенето е рутинна работа. Няколко операции, които трябва да се повтарят непрекъснато. Въпреки това, именно в това ни знание се допускат много пропуски. Не грешки. Просто не се прави нещо от задължителните операции. Всеки пропуск, къса веригата на която се крепи получаването на качествено мляко. Резултат е негативен, измерващ се в пари.
Какво съветват своите животновъди експертите на една съседна държава. Ами абсолютно същото, което ни съветват нашите експерти. Прочетете и се уверете.

 • Проверка: Проверявайте редовно състоянието на вимето и качеството на млякото; Първо проверете скоро започналите  лактация крави. Тези проверки продължават  до две седмици след отелването. Редовно  следете качеството на издоеното мляко.  Документирайте резултатите за състоянието на вимето за всяка крава.
 • Ред за доене: Първо издоявайте  здравите крави. След това  прясно отелените  крави – докато получите информация за състоянието на вимето.  По-възрастните и болни крави доите винаги последни или поотделно.
 • Предварително доене на кравите: Използвайте чисти ръкавици при доене. Избягвайте да изсипвате мляко на земята. Първите струйки събирайте в специално канче с черна решетка отгоре. Изследвайте млякото за флокулация, промяна на цвета или други аномалии. Предварителното доене също стимулира потока мляко.
  флокулация- Процес на контакт и адхезия, при който частиците на едно диспергирано вещество образуват големи парчета или агрегирането на частиците в един колоид, когато те образуват малки бучки, които вследствие се утаяват.
 • Почистване на цицките: Почистете всяка цицка с почистващ препарат . Винаги използвайте хартия или кърпа само за една крава.
 • Проверка на системата за доене: Проверете вакума за доене преди всяко доене. Нивото на вакума, честотата на пулса и пулсатора трябва да са както е препоръчано.
 •  Време за доене:  Поставете доилния апарат в рамките на 60 секунди след почистването на цицките и отделянето на първите струйки. Избягвайте засмукването на въздух, когато слагате чорапчетата. Проверете дали доилната група е в правилната позиция. Уверете се, че дългите млечни маркучи и вакумните такива  не са усукани заедно.
 • Да няма сляпо доене: Наблюдавайте процеса на доене на всяка крава и не вършете никаква друга работа през това време. Сляпото доене може да увреди цицките и по този начин да повлияе отрицателно на здравето на вимето.
 • Правилно отстраняване на доилният апарат: Подаването на вакум   може да се изключи ръчно или автоматично. Наблюдавайте.
 • Дезинфекциране на цицките след всяко доене: Дезинфекцирайте ги, чрез потапяне или пръскане веднага след издояването . Това е най-ефективният метод за предотвратяване и разпространението на  мастит. След доене, предотвратете лягането на кравата в продължение на най-малко 30 минути – например, като ги храните или поите.
 • Незабавно почистване на оборудването след доене: Почистете външните повърхности  в доилното помещение. Изплакнете или почистете всички компоненти ръчно или автоматично след всяка употреба. Използвайте подходящи почистващи препарати и следвайте инструкциите за дозиране, употреба и температура. След почистването, оставете системата за доене и оборудването в помещението да изсъхне.
 • Правилно охлаждане на млякото: Винаги проверявайте температурата на охлаждане, за да се уверите, че по време на и след доенето са достигнати правилните температури. Съдовете за охлаждане на млякото и такива за съхранение  трябва да бъдат почистени веднага след изпразване с подходящи дезифектанти.
 • Подмяна: Редовно проверявайте качеството на млякото, съдържанието на мляко и данните за доенето. Поддържайте системата за доене, както е планирано, сменяйте  доилните чорапчета и гумените части според указанията.

Govedovad.com

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here