2 част: – Европейският съвет за мляко – цена, себестойност, субсидии

0

1 част: – Европейският съвет за мляко – цена, себестойност, субсидии

В първата част на статията ни, относно цените на млякото в ЕО публикувахме кои са основните разходи и приходи при които се определя себестойността на кг мляко.

От анализите се вижда, че ако се върнем няколко години назад, себестойността на млякото е по-висока от това, което се заплаща от производителите. В тази връзка ЕСМ е непрекъснато на барикадите за да защитава своите 100 000 члена.

Млечната промишленост в Европейския съюз е постоянно в трудна ситуация. “Проблемът е, че по принцип не разполагаме с така наречените нормални години, когато ситуацията се подобрява, имаме само години на много силна криза и само години на криза,” каза Силвия Дабериц-директор на Съвета. Тя отбеляза, че има разработена програма, която трябва да бъде ефективен инструмент в подкрепа на земеделските стопани – програмата за пазарна отговорност .

„Тази програма ни позволява да наблюдавате пазара на млечни продукти и да предприемаме стъпки в зависимост от проблема. Ние  предлагаме  да се създаде специален орган на пазара, който да контролира само състоянието на пазара на млечни продукти в ЕС. По-специално, той ще гарантира, че промишлеността поддържа баланс между продажните цени, производствените разходи и производствените обеми.

Ако балансът е нарушен, Съвета предлага да се действа в три стъпки. Ако индикаторът за стабилност на пазара падне със 7%, тогава специален орган започва да купува от пазара запаси от мляко, съхранявани в частни складове. Ако този инструмент не окаже влияние  и индексът спадне с 15%, тогава контролният орган преминава към следващата стъпка: земеделските производители се насърчават доброволно да се откажат от определено количество продукция за допълнителен бонус. Този инструмент вече работи на европейския пазар през 2016 година.

Ако и тази стъпка не помогне и балансът се намали с 25%, тогава идва моментът за третия етап, когато производителите вече са задължени да се откажат от производството на определени обеми мляко. Във всеки случай, ако пазарът стигне до баланс на някоя от стъпките, всички по-нататъшни действия ще спрат и пазарът работи както обикновено.
Съвета многократно  е запознавал с тази  програма  много правителства на страните от Европейския съюз и се настоява тя  да стане част от селскостопанската политика на ЕС. „Всеки реагира по различен начин, някой е много заинтересован, някой не е. Сега Европейската комисия се състой от доста либерални членове, които не искат особено да се ангажират с такова регулиране на пазара. През 2016 г. те не искаха да въвеждат програма за доброволно намаляване на производството, заявявайки, че ситуацията не е толкова критична, но накрая трябваше да я въведат. Струва ми се, че опитът от предишни години вече е успял да покаже на много политици, че е дошло времето за активни действия ”,

Организацията ни е в постоянни протести. Те играят важна роля в нашата  работа.  Няма друг начин да предадем  информацията за нашите проблеми и да постигнем всичко по доста радикални начини, без да организираме протести, действия, В противен случай властите не ни чуват.

В Новогодишното обръщение към фермерите от Съюза казват:

Ние, няма да стоим встрани и да наблюдаваме как индустриализацията на производството на мляко продължава, тъй като младите хора все по-трудно продължават семейните ферми, изградени в продължение на няколко поколения.Ще продължим да работим заедно за укрепване на единството на европейските земеделски производители. Политическите лидери никога не трябва да забравят движението, което млекопроизводителите въвеждат в действие през 2009 г. и следващите години. Ние изискваме цени на млякото, които покриват нашите разходи и гарантират справедлив доход на производителите. Политиката трябва да създаде рамката, така че  да не възникват кризи. Ние изискваме незабавното изпълнение на нашата програма за пазарна отговорност. Друга криза ще бъде катастрофална,

Започваме работа с голяма  мотивация и жар за  2019!

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here