Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/ – регистрацията на телетата веднага

След нашата публикация:

Юницата става крава на 22 месеца

 относно, на колко месеца, юницата става крава и най-вече безсилието на всички да се отрази истинската дата на раждане, предизвика голям интерес у нашите читатели, защото повечето от тях се бяха сблъскали с този абсурд, юницата да роди и да не можеш да я пише като майка. Подобна  е и ситуация и при две отелвания на една крава в една година.

В тази връзка, Националния съюз на говедовъдите в България, внесе писмо в МЗХГ за предприемане мерки за излизане от тази ситуация. Не може да изискваш нещо, а да не създадеш условия за това.
Какво се казва в писмото на НСГБ  до Министъра на МЗХГ.


Националния Съюз на говедовъдите в България, след, като разгледа и обсъди подробно начина на регистрирането на новородените телета, се обръща към Вас за следното:
-актуализиране софтуера на ВЕТИС относно регистрацията на новородените телета;
-съгласно Наредбата за идентификацията на животните ,всички новородени телета,без значение възрастта на майките веднага да бъдат вкарвани в системата;

Какво налага тези промени:
– сега действащата система за регистрация на новородените телета не приема тези, на които майките не са навършили 24 месечна възраст;
– телето може да получи номер, но на практика е „нелегално“ – без майка и баща. Това означава, че такива телета, родени в стада под селекционен контрол, не могат да бъдат записани в развъдните книги;
– подобна е ситуацията, ако една крава роди две телета в рамките на една година;
– съвременната селекция в момента е насочена към дълголетие на кравите и по-ранно заплождане на юниците. Масова практика в Света е заплождането на юниците да става между 12 и 14 месечна възраст, което означава, че голяма част от тях ще родят преди да са навършили 24 месечна възраст и невъзможност да се регистрират телетата им;
– несъвършенството на системата води до пропуски по идентификацията или умишлени грешки за рождената дата и на родителите на новороденото;
– първото мероприятие след раждането на телето е идентификацията, маркирането и издаването на паспорт, ясно е, че имаме пропуски и трябва да ги отстраним.

Пред приемането сме на Закона за животновъдство, изпълнението на който става невъзможно, ако нямаме точна информация и идентификацията на новородените. Настояваме този въпрос да бъде разгледан от двете агенции, имащи отношение към това, Съвета по генетични ресурси и представители на фермерите и вземане точните Решения за промени на сега действащите наредби.
Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/

Govedovad.com

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Видели ли сте обявата за софтуеристи към общината със заплата от 560 лв. Докато системите се работят от не достатъчно квалифицирани компютърджии така ще е.

  2. Как ще се реши проблема с намирането на качествена работна ръка?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here