В десетката: най-големите производители на месо

0

САЩ държи първото място, а Европейският съюз е две стъпала по-надолу

САЩ – Животновъдството е толкова важно за всяка страна, че много от правителствата налагат данък върху износа на месо.

Така те гарантират, че цените на вътрешния пазар остават достъп­ни за местните жители, пише dailyrecords.com в своята класация за най-големите производители на месо.

Американците оглавяват списъка, осигурявайки 19,6% от общото месо, произведено в света. Статистиката за 2017 г. говори за 12 млн. тона месо, превръщайки животновъдството във водещ сектор в селското стопанство на страната. Пилешкото месо идва главно от щатите Джорджия, Арканзас и Алабама, пуешкото – от Минесота, Северна Каролина и Арканзас, а говеждото – от Небраска, Канзас и Тексас.

Бразилия – Плътно по петите на САЩ са бра­зилците и техните 15,4% месо от све­товното производство. Данните за 2017 г. показват 9,5 млн. тона продук­ция. Страната се фокусира главно върху износа на говеждо и овнешко месо. 80% от продукцията идва от по­родата зебу, а останалите 20% – от домашното говедо (Bos taurus).

Европейски съюз – Европейските страни, взети заед­но, произвеждат 12,7% от световно­то месо, заемайки третото място. През 2017 г. животновъдите са стиг­нали до 7,8 млн. тона месо. От 2005 г. до 2014 г. обаче те отчитат рязък спад.

Днес 1,4% от общата селскостопан­ската продукция в ЕС се пада на ов­нешко и говеждо, 9% – на свинско, и 5,5% – на птиче месо.

Китай – Китайците правят стабилни крачки напред от 2005 г. досега. Делът им в общото производство на месо е 11,4%, като само през 2017 г. те са отчели 7 млн. тона месо. Месните продукти на страната идват главно от жълти китайски породи, биволи и яко­ве.

Индия – Петата позиция се държи от индий­ците, които допринасят с 6,9% за об­щото месо в света. През 2017 г. про­изведеното количество е 4,2 млн. то­на.

Традиционно животновъдството е водещ сектор в селското стопанство на страната. Тя обаче не отчита рас­теж, а по-скоро пази позиции. Само производството и износът на говеж­до месо тръгнаха надолу заради со- циално-политически неуредици.

Аржентина – Аржентинците са шести в света по производство на месо и втори по пот­ребление със средно 55 кг месо на човек годишно.

През 2017 г. те са отчели 2,7 млн. тона, което е 4,4% от общото произ­водство в света.

Голямата вътрешна консумация обаче принуждава правителството да наложи данък от 15% върху износа на говеждо месо през 2006 г. Само

така то успява да запази стабилни из­купните цени,позволявайки на хора­та да купуват, колкото им душа иска. Логично това води до спад в износа на говеждо месо, но пък високото му качество компенсира.

Австралия – 3,3% от световното производство на месо се пада на австралийците. Националната статистика за 2017 г. сочи близо 2 млн. тона, а индустрия­та за говеждо и овче месо в страната се оценява на 17 млрд. щатски дола­ра.

Консумацията на месо също е впе­чатляваща – 40 кг месо на човек го­дишно.

Мексико – Приносът на мексиканците се рав­нява на 3,1% от общото количество месо в света, произвеждайки 1,9 млн. тона.

Пасищата за добитък в страната се простират на 57% от общата й площ. Месото се произвежда от над 30 по­роди животни, и то главно млад до­битък.

Пакистан – Пакистанците заемат предпос­ледното място със своите 2,8% от общото месо в света. 1,7 млн. тона е произведеното количество през 2017 г., допринасяйки за около 11% от селскостопанското производст­во.

Заетите в сектора са близо 30 млн. души, което го превръща в един от най-големите източници на изхранва­не.

Турция – Турците са на опашката в топ 10, участвайки с 2,7% в световното про­изводство на месо. За 2017 г. живот­новъдите са постигнали 1,7 млн. то­на, превръщайки животновъдството в един от най-активните сектори в страната.

Тенденция е повечето фермери да отглеждат едновременно животни и зеленчуци. За сметка на това обаче консумацията на месо на глава от населението през 2003 г. е едва 9,4 кг.

Източник: Фермер.БГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here