Трудности и за говедовъдите на Гърция

0

Директно от Солун- Михаил Михайлов

По покана на почетния председател на Холащайн за Гърция Атанасиус Василякас, присъствах на 2.02.-събота, на срещата организирана от Съюза Холщайн за Гърция по време на изложението Зоотехния в Солун. Всъщност, развъдната асоциация се явява и браншови съюз на фермерите произвеждащи мляко. Другите направления си имат техни асоциации, които в крайна сметка са обединени в една организация на животновъдите. Не си мислете, че всичко им е наред. И те си имат техните противоречия и разправии, но когато ножа опре до кокала всичките са на тракторите.

Какво каза президента на Съюза – Елиас Котополулос собственик на ферма с над 1000 крави.Основната тема на семинара бе – Трудностите на гръцката ферма за млечни крави.

–  Независимо от това, че продължаваме да полагаме усилия за модернизация на нашите ферми, последните няколко години са най-трудните за гръцките млечни ферми. През последното десетилетие са затворени много производствени млечни единици. Други пък, намалиха  производствения си капитал.
Защо стана така.
Това се дължи на  драматичния срив на цените, липсата на ликвидност на банките и нерегулиран пейзаж на пазара. По-голямата част от животните се намират в три географски области: повечето бройки се отглеждат в Македония, по-малко в Тракия и още по-малко в Тесалия. Гръцките стада имат средно 51-200 животни във ферма и млекопроизводството е 365 дни в годината. Програмите на Холщайн Съюза се отнасят до подобряване на качеството на храненето на животните, подобряването на генетичните свойства чрез изкуствено осеменяване и добрите практики за животновъдството и др”.

Директорът на финансовия сектор Стаматис Мильоудис се позова на проблемите, които организацията трябва да решава.
– От 2001 г. насам непрекъснато увеличаваме производството на мляко, прилагайки научни методи, които също струват пари. Но нямаме подобрение през тези години на показатели, които се отнасят до дохода на производителя. Достатъчно е да се отбележи, че в по-ранните времена производството на мляко е било близо 4 тона от крава, днес достига до 13 т от някои крави. В скоро време гръцката млечна крава ще бъде изчезваща порода. Освен това, данъчното облагане и всички други събирани такси от говедовъдите създават токсичен климат.

 Джордж Валергакис, консултант към Холщайн каза, че системното използване на статистиката, данните за индивидуалната продуктивност в комбинация с генетично подобрение може да допринесе за качеството на животните и в млекопроизводството. Практически това означава, че самият земеделски стопанин може да спести хиляди евро от болести, които засягат животните и значително намалява доходите на производителя.

Александрос Теодоридис, асистент във Ветеринарния университет в Солун, потвърди мрачната картина в сектор краве мляко.
– Въпреки че страната ни е с недостиг на краве мляко и има висока степен на специализация и капиталоемки инвестиции. По-специално, в периода 2006-16 г., стопанствата са намалели с 53,1%, млякото е намаляло с 18,5%. Важна е и промяната в разходите за фуражи, която от 2004 до 2016 г. се е увеличила с 36,5% до 47,7%.

Въпросът за кризата във фермите с по-голям брой отглеждани крави бе оставен за следващия семинар.

В края на семинара, Холщайн Съюза, връчи и своите годишни награди на най-добрите говедовъди. Най-напред бяха наградени двама бивши президенти на Съюза – Георгакоудис и Василякас. Дадена беше и награда за ферма с най-малък брой соматични клетки. Наградата за модернизиране на фермата бе дадена на Костас Чатзатоглу, наградата за най-малък брой соматични клетки отиде във фамилия Кутрас, до Комутини, която е посетена и от голям брой наши фермери.

След приключването на семинара присъстващите опитаха млечни продукти от гръцко мляко. Мина се без узо и сиртаки, защото всеки бързаше да се прибере за вечерното доене.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here