България е против намаляване финансирането на земеделието

0

Най-малко 11 държави-членки на Европейския съюз, поискаха от Европейската комисия, да не намалява разходите за селското стопанство в бюджетния план на общността за 2021-2027 г..
В съответствие с проекта за седемгодишен бюджет на ЕС, представен от Европейската комисия през май 2018 г., беше предложено разходите за селскостопански субсидии за държавите от ЕС да бъдат намалени с 5%.
Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Гърция, Кипър, България, Финландия, Латвия, Литва, Естония не са съгласни с намаляването на разходите за подпомагане на земеделските производители.
Наблюдателите приписват съкращаването на финансирането за селскостопанския сектор на ЕС след предстоящото излизане на Обединеното кралство от общността, в резултат на което общият бюджет ще загуби до 13 млрд. евро национални вноски, както и увеличаване на разходите за обща политика за сигурност и отбрана.

От бюджета на ЕС за подпомагане на селското стопанство, в страните от общността, ежегодно се разпределят до 57 милиарда евро, което представлява 40% от всички разходи.

Източник: RIA News

ОСТАВИ КОМЕНТАР