„Големите“ проговарят

0

Дебата за субсидирането за следващия период, до 2027 г продължава в пълна сила. Засега нашите фермери трябва да бъдат спокойни. В програмата на ЕС е предвидено да се намали бюджета на ПРСР само с 15%. Министърът, обаче казва в едно свое интервю, че крайното решение ще бъде взето окончателно през октомври-ноември т.г. Освен това, той успокой фермерите, че дори, ако има намаление на помощите, те ще бъдат компенсирани от държавния бюджет. Засега каквото е обещал министъра го е изпълнил, така че, вероятно и това ще се случи. Друг е въпроса дали винаги са вземани най-добрите решения.

Още в началото, когато започна този дебат и критиките бяха големи, против големите производители, започнаха да се хвърлят едни цифри за таван от 60 000 евро, след това 80 000, сега отиваме на 100 000 евро, а има и нови предложения.

При откриване на дебата, ние предвидихме това и дори казахме, че т.н „големи“ са опитни бизнесмени, минали през редица финансови и производствени „битки“, разполагащи със съветници, адвокати и екипи. Сега чакаме тяхната „тежка“ дума. Румънските „големи“, които са в много пъти повече от нашите, вече проговориха.

Големите фермери в Румъния има опасност да загубят 445 милиона евро годишно!

Предложеното ограничаване на сумите, отпуснати като земеделски субсидии, до прага от 100 000 евро на стопанство и бенефициент, означава, че средните и големите земеделски производители в много страни, ще загубят доста пари. Например за Румъния загубата  годишно ще е 445 милиона евро – така са изчислили техните експерти.
Каква ще е сумата у нас трябва да кажат нашите експерти.

 Твърдението на Европейската комисия, че въздействието на ограничаването няма да окаже кой знае какво влияние на стопанствата и съответно производството. Тази теза обаче, едва ли ще е вярна за страни, като Румъния, България, Германия /бившите източни републики/, Полша и други държави и при всички случаи ще има проблеми. Въвеждането на таван от 100 000 евро (за ферма) ще доведе до намаляване на субсидиите на средните и големи ферми със стотици, хиляди евро годишно. Това, при всички случаи ще се отрази на конкурентоспособността на тези стопанства. Дори удвояването на размера на преките плащания на хектар, които биха били преразпределени на малки ферми, няма да бъде достатъчно, за да се повиши тяхната конкурентоспособност, казват румънските експерти. Въпреки че Комисията твърди, че въздействието за намаление на субсидиите, няма да бъде високо. Например, Франция има само няколко големи ферми, които ще бъдат засегнати. Въпреки това, в рамките на Съвета,  23 държави-членки поискаха ограничаването да бъде доброволно, а не задължително, както е предложено от Комисията. Дори Ирландия, която понастоящем прилага таван от 100 000 евро, заяви, че поради бюрокрацията, която въвежда, предлага да въведе доброволното ограничаване.

„От наша гледна точка това е един от най-деликатните елементи на предложението за ОСП. Припомняме, че таван  беше предложен и за предишни реформи, дори на равнището на Европейския съюз, в размер на 200 000 евро и не беше одобрен. Направихме изчисление какво ще стане при  ниво от само 100 000 евро, Румъния трябва да „отсече“ от големите, най-конкурентни ферми, почти половин милиард евро от 9-те милиарда евро, отпуснати за директните плащания на земеделските производители в Румъния за бъдещи години.

Затова смятаме, че това е твърде радикално решение, което със сигурност ще се засегне и дори обсъди в Брюксел с представители на фермери, които се оплакват, че имат милиони кредити и въвеждането на таван ще допринесе  да се провалят възможно най-скоро. Надяваме се, че решението в крайна сметка ще бъде взето за доброволно прилагане. Румъния се съгласява да намали плащанията за големите земеделски стопани до определен процент, не повече от 6%, но в никакъв случай не трябва да има таван от 100 000 евро, който ще доведе до фалит на най-ефективните и конкурентни ферми в Румъния. От друга страна, дори ако сумите за малки стопанства се удвоят, мисля, че малките стопанства с 2-3 хектара няма да могат да се конкурират. Разбира се, Министерството на земеделието и Румъния също трябва да подкрепят малките стопанства, защото те имат много важна роля в общата селскостопанска политика и е в наш национален интерес, но големите ферми са тези, които произвеждат продукти на високи стандарти и достъпни цени за потребителите „-казва един от анализаторите.

За Govedovad.com Костел Чита, Букурещ

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here