Прогнозираме заболяванията

0

Възможно ли е това. Няколко часа, преди да видим признаците на заболяване на животното, ние да почнем да го лекуваме. Във всеки случай това не е фантастика.За това разказва   доцент Томас Барканас от Аграрния университет в Атина.

Освен появата на заболяванията, голяма роля за тяхното разпостранение, играят климатичните условия, условията на отглеждане и отношението към животните. Лектора, казва, че “болестите по животните трябва да бъдат разгадани на много ранен етап” преди да направят животното непродуктивно и, разбира се, преди да се разпространят сред здравите  животни  в стадото. Неправилната диагностика на заболяванията,  води до необходимостта от лечение с подходящи лекарства и разбира се и финансови загуби. Деградацията на микроклимата, съчетана с лоша вентилация и незадоволително качество на въздуха, изостря горните ефекти.

Техники, които могат да разрешат горепосочените проблеми, чрез увеличаване на благосъстоянието на животните и производителността, са новите технологии, които могат да бъдат приложени, както при животните, така и за сградите. По-специално, като се използват интелигентни системи за отглеждане на животни, всяко животно се храни  когато е необходимо, колкото е необходимо и колкото е възможно по-дълго. “Тези системи могат значително да намалят разходите за храна, което същевременно води до развитие на по-здрави животни. Освен това те могат да допринесат за намаляването на парниковите и амонячните газове. Що се отнася до ранното прогнозиране на болестите, съществуват системи, които „съчетават записването на данните за околната среда на животновъдните сгради, показателите за физиологията на животните и подходящите модели и алгоритми и са в състояние да ни предупреждават навреме за възможността от заболяване.

Използването на тези системи, води до значително намаляване на лекарствата и антибиотиците и към благосъстоянието на животните. ”Има и системи за контрол на околната среда в сградите, и подходящи модели за оптимален контрол на околната среда. Използването на такива системи води до увеличаване на благосъстоянието на животните, но също и до значително намаляване на замърсителите и потреблението на енергия. “

Освен интелигентните системи за животновъдство, друг важен параметър за конкурентоспособността и доходите на производителите е проследяемостта на продуктите, които могат да бъдат направени „чрез използване на модерна и обещаваща технология, радиочестотна идентификация или RFID.
DW

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here