Селскостопанските животни към 1-ви ноември 2018 година – предварителни резултати

0

МЗХГ чрез отдел “Агростатистика” проведе годишно статистическо изследване за броя на селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2018 година. Именно това са животните, с които ще се работи следващата година и съответно ще се получава продукция от тях.
Съвсем нормално намалява броя на говедата.
Причините макар и да са ясни – тежък труд, липса на работна ръка, ниска цена на млякото, но не трябва да се забравя, че щом вратите се затворят, фермера го е направил това, най-вече, защото не му излиза сметката. Броят на кравите е намалял със 7800 бр, а общото намаление на говедата е 16 600 бр или с 2.5% и е 526.7 хил. броя. Запазва се тенденцията за нарастване на броя на месодайните крави с (+10.5%).

Това намаление на говедата не е фатално. Фатално е, че броят на юниците, които ще влязат в основно стадо, е само 17 600 бр. Лошото е, че и младите женски животни също са много малко, едва 44 500 бр. На практика въобще не е спазено съотношението основни крави и млади животни за съществуването на стадата, камо ли да говорим за възпроизводство. Липсата на млад разплоден материал, още догодина ще се отрази, както на броя на животните така и на продукцията.

Интересни са цифрите при биволите. Общият брой на биволите е 15.7 хил. броя, което е с 22.7% повече. Броят на биволиците се увеличава с 18.4% в сравнение с предходната година или с 1600 бр. Бъдещето също е светло, защото има 4600 бр млади животни.
И тук идва риторичния въпрос – ще бъдем или няма да бъдем.
През минала година се наслушахме на „плача“ на биволовъдите, как не им изкупували млякото, колко много са тези задължителни 400 кг мляко, ниски цени и още много други аргументи. Добитите количества мляко също са минимални.  И въпреки това се увеличават бройките на отглежданите животни.

Овцете имат малък ръст и броят им достигна 1 350 000 и увеличение от 35 000. Това увеличение се дължи на по-големия брой овце майки с 24 000. Броят на дзвиските според статистиката е съвсем недостатъчен. При норма от поне 200 000, ще се оагнят едва 50 000. Има и една друга цифра – други овце, какво влиза вътре никой не знае. Не можем да разберем колко са наличните шилета. Дори и  всичките 133 000 бр овце влизащи в графата шилета, пак са недостатъчни за да се направи един ремонт на стадото от 20% или трябва да имаме поне 260 000 шилета.
Защо се получава с цифрите така, питайте овцевъдите, те ще ви кажат.

Общият брой на козите е 271.6 хил. броя – с 5.7% повече, но намалява броят на младите кози заплодени за първи път- едва 8 600 бр, при нормални условия би трябвало да бъдат поне 40 000 бр. През следващата година нещата ще са пак много зле, защото има оставени само 23 100 ярета при необходимост поне 40-50000.

 Данните, публикувани от министерството не са окончателни, но са много близо до истината. Изводите са, че нямаме достатъчно разплоден материал и ако продължава така след десетина години  би трябвало да останем без животни.

Другият извод е, че тази статистическа справка може да е малко по-подробна. Има редове, които са скрита картинка за всички.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР