И в страната на шоколада, кравите намаляват

0

Независимо от много добрите субсидии, които получават Швейцарските говедовъди и през изминалата година се спази тенденцията на намаляване на млекопроизводителите. През 2018 г. броят на стопанствата от над 20 000 спадна до  19 568, или с 3,2% по-малко в сравнение с предходната година.

Въпреки това, производството на мляко е малко по-високо през 2018 г. / +0.6%/отколкото през предходната година.

Следва интересна статистика. Броят на стопанствата с до 300 т годишно производство на мляко намаляват, докато все повече стопанства произвеждат над 300 т мляко годишно. 2500-те най-големи млечни ферми в Швейцария са произвели 36% от общия обем на полученото млякото миналата година.

Ниската цена на суровото  мляко и млечните продукти оставиха дълбоки следи. През изминалата година 643 ферми са се оттеглили от производството на мляко.
До 2010 г. Швейцария имаше 26 000 млекопроизводители. Оттогава повече от 6000 ферми са спрели доенето. През 2015 г. 832 компании се отказаха от производството си. През 2016 г. 778 предприятия отпаднаха. А през 2017 г. 776 компании се оттеглиха от производството.

Спадът през 2018 г. може да се наблюдава във всички ферми с производство на мляко до 300 т годишно. От друга страна, броят на стопанствата с годишен обем от над 300 т мляко се увеличава. Най-голямо увеличение се наблюдава в стопанства с производствен обем между 500  и 1000 т. В тази класа по размер броят на производителите се е увеличил с 51 единици. През 2018 г. в Швейцария има 67 ферми, произвеждащи повече от 1000 т мляко Това е с 14 повече от 2017 г. Увеличението е значително по-високо в сравнение с предходната година (+2).

17 060 млекопроизводители с производство до 300 т са произвели общо мляко  2 129 хил.т тона или 63,7% от общото производство. Най-големите млекопроизводители  2 508 бр. с годишно производство над 300 т, вече произвеждат повече от една трета или 1 210 хил. тона (36,3%) от годишното производство.

Разбира се, че трябва да си направим изводи от тази статистика. Става ясно, че икономически фермите с производство под 300 т не могат да издържат и съответно фалират. Броят на производителите с производство над 300 т се увеличава. Така че, още отсега трябва да се насочваме към увеличение производството във фермите – подобряване на условията, механизиране на процесите, ако искате и нови обори.
Всички други искания, от така наречените малки ферми, ще бъдат козметически мероприятия. Щом една богата и спазваща традициите Швейцария, вече се предава пред икономиката, извода е един.
След нея идва и нашия ред.
Така че, сега е момента да се помогне на тези, които искат да развиват говедовъдството. Цифриге ги видяхте. Производство на мляко минимум един тон да ден и минимум 50 крави. Тогава може да излезе сметката.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here