ИНБРИДИНГ В ПЕРСПЕКТИВА

0

ИНБРИДИНГ: Близко родственото размножаване е размножаване между близки роднини и се наблюдава, както при растителните (близко родствено кръстосване), така и при животинските видове. Често за означаването му се използва англоезичният термин “инбридинг”. С увеличаване на неговата честота, в поколенията се стига често пъти до намаляване на генетичното разнообразие. Съпътстващото увеличение на хомозиготността на рецесивните белези, може с времето да доведе до близко родствена депресия (или инбридингова депресия). В поколението, резултат от близко родствено размножаване, може да се наблюдава влошено здравословно състояние, намалена приспособимост и намалена фертилност. Животновъдите често използват близко родственото размножаване с цел да „фиксират“ желани характеристики в една популация

 Холандската крава, която е една от най-продуктивната крава в Европа, не е показала подобрение за най-важните икономически характеристики през последните десетина години. Производство не се увеличава,а плодовитостта намалява. Как е възможно това сега? В крайна сметка, използвани са бикове, които обещават, че ще има голям напредък. Дали моделите за изчисляване все още са правилни?
Повечето организации за развъждане обещават повече, отколкото изпълняват.
Това не е зла воля или намерение. Причината за това спиране се наблюдава при много чисти породи и се нарича инбридинг. Този убиец е на пътя на всеки напредък в нашите чисти раси.

Развъждането е все по-сложно и винаги е било дългосрочен въпрос. Сега отново правим същите грешки, както в миналото. А може да бъде много по-добре и по-лесно – така започва обръщението на Про Кросс¸към говедовъдите.

През 1940 г. в Холандия  не е имало инбридинг и всеки бик е имал най-много 10 потомци. От 1950 г. обаче ситуацията се променя , селекционерите на Fries-Holland са убедени в успехите си и се придържаха към своя модел на печалба. За кратко време  холандската  черношарена порода е доведена до инбридинг. Тя вече не може да се конкурира в международен план. Вследствие на това много земеделски стопани преминават към Холщайн. Тези кръстоски  са много по-добри от кравите на Fries-Holland. Голяма част от този ефект идва от хетерозиса след кръстосването.  Холщайните   дават много повече мляко и имат  по-добри вимета. Съвсем нормално е виждайки тези резултати фермерите да отидат при Холщайн. Това беше голяма крачка напред. Печалбите обаче стават все по-малки и по-малки. Повечето холандски крави сега са чист Холщайн.

Инбридингът започва отново да вдига главата. Сега сме по-високи, отколкото по времето на кравити FH. Лоша плодовитост, смъртност, юници, които започват лошо; това се среща твърде често. Генетичната предразположеност на животните определено е висока, но инбридингът оказва влияние.

ЩЕ СЕ ПОВТОРИ ЛИ ИСТОРИЯТА?

Ако продължим по този път, финансовите резултати ще бъдат подложени на нарастващ натиск. Пионерите от Холщайн от 70-те и 80-те години разшириха хоризонтите си. Поглеждат към света и откриват ползите от кръстосването с Холщайн.

Но те са се учили в миналото. Ето защо те организираха  хетерозис с най-продуктивните породи: Холщайн, Монтбелярд и Норвежко червено говедо. Не правете грешката да продължавате с чиста раса. Приложете концепцията на ProCROSS и запазете хетерозиса на постоянно високо ниво. Нашите клиенти на ProCROSS показват, че има ефект от нашата съвместна работа.

Какво можете да очаквате от ProCROSS:

  • 5% по-голямо производство
  • Разход дози за заплождане 1.7
  • Крави, които реализират 10 000 кг повече жизнено производство
  • Намаляване на смъртността при телета
  • Лесна за управление крава

източник: Про Кросс

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here