Кравите на Бразилия

3

Отново, с риска пак да бъдем критикувани, че пишем за чужди ферми, публикуваме какво се случва в Бразилия. Много добре сме запознати с големите проблеми на нашите говедовъди. Ако продължават да стоят на едно място, ще продължаваме да обсъждаме заветните 4000, 2000, 1600, 300, 170 и 35 кг мляко надоено от крава и овца. Това означава все по-голямо затъване и съответните негативни последствия. Така че, няма нищо лошо да  знаем какво правят хората.

Бразилската ферма „Колорадо” за поредна година заема  номер едно в Топ 100 на Бразилия. Собственика и неговия екип са известни със своя пионерски дух,  стратегии за управление, използване на технологии, инвестиции в инфраструктурата, управление на хора. Ежедневното  производство за една година е увеличило обема си със 7% и е достигнало до 67 640 литра на ден. Кравите са Холщайн, с много висока производителност, са настанени в двуредови обори, чистота е водеща, както и кръстосано -вентилационна система, която поддържа предпочитаната температура.

Добрият комфорта на животните, съчетан с балансирано хранене за всяка производствена фаза и пълно внимание към здравословното състояние на стадото, осигурява оптимални условия за животните да покажат своя голям производствен потенциал.

Как се извършва разделянето на партидите? Фермата в Колорадо не разделя кравите по репродуктивна категория, а партидите се разделят по производството на мляко . :

Юниците във водещата група имат средно производство от 45 кг мляко на ден. В тази група има юници с 30 дни от отелването и такива на 150 дни след отелване.

 Юници, със средно производство на 35 кг мляко на ден. В тази партида има още животни в крайния етап на лактацията. В тази група има и животни, които са в ранните етапи на лактация, но  по някаква причина не достигат високите върхове на производството.

Високопроизводителни крави, със средно производство на 50 литра мляко на ден. Повечето са крави на втора и трета лактация. Кравите на четвърта и пета лактация в повечето случаи вече са за бракуване и се заделят в отделна група.,

По-стари крави с висока доходност. Групата се състои от крави с висока доходност, на четвърто и пето теле.

Идеята за това разделяне по партиди е да се избегне конкуренцията между животните, както за избора на лягане и държането при хранителната пътека.

Дажбата за всяка от тези групи е различна, балансирана и целта е да се търсят икономии от мащаба.

 Крави с висок брои соматични клетки.Това са крави със случаи на мастит, при които броят на соматичните клетки  надхвърля 200 000 .

Рутинна практика. В ежедневието на ферма “Колорадо” високо производствените групи  получават целодневно фураж, като се започне от 5 сутринта и приключва  22 часа. През деня се правят най-малко шест хранителни подхода, които улесняват и стимулират консумацията. Важно е да не се допуска кравата да има затруднения при достъпа до храната. Леглата се подготвят, когато кравите се връщат от доене. Пясъкът се зарежда на всеки 3 – 4 дни. Екипът отстранява органичната материя от леглото и подменя пясъка.

Във фермата, рутинно се използват и дюзите за вода в дни, когато температурата надвишава 24 o C. Само за един час при връщането от доене, кравите са мокри. Водата е сериозен проблем за фермата и тази практика се извършва само за един час. Има и светлинен режим – 16 часа светлина и осем часа на полутъмно

Почистването на помещенията се извършва, когато кравите влизат в доилната зала. Когато се връщат от доене, кравите намират  храна, подредени постелки и чисти подове. Подобрявайки средата на отглеждане им позволява да  изразят своя генетичен потенциал в производителността, да намалят разходите и да направят проекта на Фермата осъществим

Крави и юници, в периода преди раждането се отглеждат  при същите условия, като и раждания стават в индивидуални боксове и с минимална намеса от страна на гледачите.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. Няма за какво да ви критикуват. Споделятеопита на други ферми и това разширява познанията на фермерите. Всичко ново и допълнително е добре дошло за нашите фермери. Не виждам канал да лайната на пода. Тук е измито на тази снимка, но цял ден до доенето вечерта, чистенето и миенето не ми се струва добре или нещо не съм разбрала. Мога да ви дам една идея, не зависимо, че не съм животновъд, но съм имала възможност да посещавам доста ферми в чужбина.

    • Няма канал за тора, защото всичко е на ленти и когато кравите тръгнат към доилните зали, лентата тръгва и изхвърля всичко в канали на края на обора и оттам вече по предназначение. В България има кравеферма с хиляди крави и от торовете се добива биогаз.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here